Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης/UNESCO για την Αναγνώριση Προσόντων σχετικά με την Ανώτερη Εκπαίδευση στον Ευρωπαϊκό Χώρο (Κυρωτικός) Νόμος του 2001»

Παρόντες:

Νίκος Αναστασιάδης, πρόεδρος Μη μέλη της επιτροπής:
Δημήτρης Συλλούρης Γιάννος Λαμάρης
Τάκης Χατζηγεωργίου Γεώργιος Γεωργίου
Αντιγόνη Παπαδοπούλου  
Δώρος Θεοδώρου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών μελέτησε το πιο πάνω θέμα σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 26 Ιουλίου 2001. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των Υπουργείων Παιδείας και Πολιτισμού και Εξωτερικών.

Με το προτεινόμενο νομοσχέδιο σκοπείται η κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης/UNESCO για την Αναγνώριση Προσόντων σχετικά με την Ανώτερη Εκπαίδευση στον Ευρωπαϊκό Χώρο. Η υπογραφή της πιο πάνω σύμβασης από την Κυπριακή Δημοκρατία εγκρίθηκε με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 47.401 και ημερομηνία 18 Φεβρουαρίου 1998.

Η επιψήφιση του πιο πάνω νομοσχεδίου από τη Βουλή απαιτείται για την κατά νόμο κύρωση της πιο πάνω σύμβασης, με βάση το άρθρο 169.2 του συντάγματος.

Με την υπό κύρωση σύμβαση σκοπείται η περαιτέρω βελτίωση της ακολουθούμενης πρακτικής στον τομέα της ακαδημαϊκής αναγνώρισης, καθώς και η υιοθέτηση μόνιμων μηχανισμών εφαρμογής για την περαιτέρω ανάπτυξη των πρακτικών αναγνώρισης στον ευρωπαϊκό χώρο.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του πιο πάνω νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο για την κατά νόμο κύρωση της σύμβασης στην οποία αναφέρεται.

 

20 Σεπτεμβρίου 2001

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων