Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ Κύπρου, Ισραήλ και Αιγύπτου για Συνεργασία στην Αντιμετώπιση Μεγάλων Περιστατικών Θαλάσσιας Ρύπανσης στη Μεσόγειο (Κυρωτικός) Νόμος του 1998»

Παρόντες:

Νίκος Αναστασιάδης, πρόεδρος Μη μέλη της επιτροπής:
Δημήτρης Συλλούρης Γιάννος Λαμάρης
Τάκης Χατζηγεωργίου Γεώργιος Γεωργίου
Αντιγόνη Παπαδοπούλου  
Δώρος Θεοδώρου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 26 Ιουλίου 2001. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των Υπουργείων Εξωτερικών και Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η κύρωση της συμφωνίας, που συνομολογήθηκε μεταξύ Κύπρου, Ισραήλ και Αιγύπτου, η οποία προβλέπει για συνεργασία στην αντιμετώπιση σοβαρών περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας από πετρελαιοειδή τα οποία επηρεάζουν τα χωρικά ύδατα και τα σχετικά συμφέροντα οποιουδήποτε από τα συμβαλλόμενα κράτη. Η πιο πάνω συμφωνία κυρώθηκε σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 42.825 και ημερομηνία 12 Ιουλίου 1995.

Η επιψήφιση του πιο πάνω νομοσχεδίου από τη Βουλή απαιτείται για την κατά νόμο κύρωση της πιο πάνω συμφωνίας, με βάση το άρθρο 169.2 του συντάγματος. Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, η πιο πάνω συμφωνία προνοεί, μεταξύ άλλων, όπως οι τρεις πιο πάνω συμβαλλόμενες χώρες υιοθετήσουν ένα υποπεριφερνειακό έκτακτο σχέδιο για ετοιμότητα και ικανότητα αντιμετώπισης μεγάλων ατυχημάτων που έχουν ως αποτέλεσμα τη ρύπανση, τα οποία επηρεάζουν ή πιθανόν να επηρεάσουν δικά τους χωρικά ύδατα και παραλίες, και καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για παροχή βοήθειας σε οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ζητήσει βοήθεια σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του πιο πάνω νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο για την κατά νόμο κύρωση της συμφωνίας στην οποία αναφέρεται.

 

18 Σεπτεμβρίου 2001

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων