Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Πρωτοκόλλου Συνεργασίας του Υπουργείου Εσωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης της Ελληνικής Δημοκρατίας (Κυρωτικός) Νόμος του 1998»

Παρόντες:

Νίκος Αναστασιάδης, πρόεδρος Μη μέλη της επιτροπής:
Δημήτρης Συλλούρης Γιάννος Λαμάρης
Τάκης Χατζηγεωργίου Γεώργιος Γεωργίου
Αντιγόνη Παπαδοπούλου  
Δώρος Θεοδώρου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 26 Ιουλίου 2001. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των Υπουργείων Εσωτερικών και Εξωτερικών.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η κύρωση πρωτοκόλλου συνεργασίας του Υπουργείου Εσωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης της Ελληνικής Δημοκρατίας, η υπογραφή του οποίου, από μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας, εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμόν 46.189 και ημερομηνία 11 Ιουνίου 1997 απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Η επιψήφιση του πιο πάνω νομοσχεδίου από τη Βουλή απαιτείται για την κατά νόμο κύρωση του πιο πάνω Πρωτοκόλλου, με βάση το άρθρο 169.2 του συντάγματος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία, στόχος του υπό κύρωση Πρωτοκόλλου είναι η ανάπτυξη στενότερων σχέσεων, η αλληλοενημέρωση, η ανταλλαγή εμπειριών και ο συντονισμός ανάμεσα στα δύο υπουργεία της Κύπρου και της Ελλάδας όσον αφορά θέματα της αρμοδιότητάς τους και ειδικότερα θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης, πολιτικής άμυνας και πολιτικής προστασίας.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο για την κατά νόμο κύρωση του Πρωτοκόλλου που αναφέρεται σ’ αυτό.

 

18 Σεπτεμβρίου 2001

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων