Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (Κώδικες Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας και Διαφημίσεων) Κανονισμοί του 2001»

Παρόντες:

Νίκος Κατσουρίδης, πρόεδρος

Λευτέρης Χριστοφόρου

Κίκης Γιάγκου

Ζαχαρίας Κουλίας

Γιαννάκης Θωμά

Δώρος Θεοδώρου

Αντώνης Καράς

Ανδρέας Φιλίππου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 24 Ιανουαρίου 2001. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και εκπρόσωποι του διοικητικού συμβουλίου και της διεύθυνσης του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (ΡΙΚ).

Με τους υπό αναφορά κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 17Ε του περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου Νόμου, σκοπείται η θέσπιση κανονισμών που να ρυθμίζουν τον κώδικα δημοσιογραφικής δεοντολογίας, το περιεχόμενο των εκπομπών, καθώς και τον κώδικα διαφημίσεων και τηλεμπορικών μηνυμάτων του ΡΙΚ.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών, με τους προτεινόμενους κανονισμούς σκοπείται η υιοθέτηση από μέρους του ΡΙΚ των ίδιων κανονισμών, όσον αφορά τη δημοσιογραφική δεοντολογία και τις διαφημίσεις, οι οποίοι ισχύουν και στην ιδιωτική ραδιοτηλεόραση.

Οι εκπρόσωποι του ΡΙΚ δήλωσαν πως, παρ’ όλο που δε διαφωνούν επί της ουσίας των προτεινόμενων κανονισμών, εντούτοις προβληματίζονται σχετικά με την υιοθέτηση από μέρους του ΡΙΚ των πιο πάνω κανονισμών ως εσωτερικών κανονισμών, χωρίς αυτοί να είναι θεσμοθετημένοι.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα εκτέθηκαν ενώπιόν της, πιστεύει πως ο κώδικας δημοσιογραφικής δεοντολογίας, το περιεχόμενο των εκπομπών και ο κώδικας διαφημίσεων και τηλεμπορικών μηνυμάτων, θέματα για τα οποία η Βουλή ενέκρινε πρόσφατα κανονισμούς σε σχέση με την ιδιωτική ραδιοτηλεόραση, πρέπει να ρυθμίζονται με θεσμοθετημένους κανονισμούς σε σχέση και με την κρατική ραδιοτηλεόραση.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό συζήτηση κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

13 Φεβρουαρίου 2001

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων