Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου Τουρκοκυπριακών Περιουσιών Νόμος του 2001»

Παρόντες:

Νίκος Μουσιούττας, αναπλ. πρόεδρος

Γιώργος Λιλλήκας

Ισίδωρος Μακρίδης

Τάκης Χατζηδημητρίου

Χρίστος Ρότσας

Δώρος Θεοδώρου

Παναγιώτης Δημητρίου

 

Κίκης Καζαμίας

Μη μέλη της επιτροπής:

Αβραάμ Αντωνίου

Μάριος Ματσάκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τον προϋπολογισμό του Ταμείου Τουρκοκυπριακών Περιουσιών για το 2001 σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 29 Ιανουαρίου 2001.

Ο προϋπολογισμός αυτός, όπως κατατέθηκε στη Βουλή, προβλέπει για το 2001 δαπάνες ύψους £4.490.770, που θα διατεθούν για τις αποδοχές του προσωπικού, για επιδιόρθωση, συντήρηση, λειτουργία και καθαριότητα τουρκοκυπριακών περιουσιών και τουρκοκυπριακών αρχαίων μνημείων, τεμενών και κοιμητηρίων. Προβλέπει επίσης έσοδα ύψους £4.498.400, που θα προέλθουν κυρίως από ενοίκια καταστημάτων, υποστατικών, γεωργικών κλήρων, κτηνοτροφικών οικοπέδων, από επιτάξεις τουρκοκυπριακής γης, καθώς επίσης από πώληση νερού και από πώληση κινητής περιουσίας σε διάφορες επαρχίες.

Στα πλαίσια της μελέτης του πιο πάνω προϋπολογισμού, ο οποίος πρέπει να σημειωθεί ότι κατατίθεται στη Βουλή για έγκριση για πρώτη φορά, η επιτροπή είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί για το καθεστώς λειτουργίας του Ταμείου Τουρκοκυπριακών Περιουσιών, για τη στελέχωσή του, τα έργα και τους στόχους του.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό αναφορά προϋπολογισμού, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του Ταμείου Τουρκοκυπριακών Περιουσιών για το 2001.

 

30 Ιανουαρίου 2001

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων