Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης Νόμος του 2001»

Παρόντες:

Νίκος Μουσιούττας, αναπλ. πρόεδρος

Γιώργος Λιλλήκας

Ισίδωρος Μακρίδης

Τάκης Χατζηδημητρίου

Χρίστος Ρότσας

Δώρος Θεοδώρου

Παναγιώτης Δημητρίου

 

Κίκης Καζαμίας

Μη μέλη της επιτροπής:

Αβραάμ Αντωνίου

Μάριος Ματσάκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 29 Ιανουαρίου 2001. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των Υπουργείων Οικονομικών και Εσωτερικών, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και εκπρόσωποι της διεύθυνσης του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης.

Ο προϋπολογισμός του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης για το 2001 προβλέπει έξοδα ύψους £16.449.618 τα οποία θα διατεθούν για διοικητικές δαπάνες, για τη δημιουργία νέων θέσεων, για αγορά γης καθώς και για την προώθηση οικιστικών σχεδίων και έσοδα ύψους £13.178.500, τα οποία θα προέλθουν κυρίως από την πώληση κατοικιών, διαμερισμάτων και οικοπέδων και από τόκους που προκύπτουν από διευκολύνσεις που παρέχονται από τον οργανισμό σε πελάτες του.

Στα πλαίσια της εξέτασης του πιο πάνω προϋπολογισμού, ο οποίος πρέπει να σημειωθεί ότι για δεύτερη συνεχή χρονιά έχει κατατεθεί στη Βουλή εμπρόθεσμα, η επιτροπή είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί για τα έργα που εκτελούνται και προγραμματίζονται, καθώς και για την οικονομική κατάσταση του οργανισμού.

Όπως είναι γνωστό, ο Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης συστάθηκε με σκοπό τη διευκόλυνση οικογενειών με μεσαία και χαμηλά εισοδήματα να αποκτήσουν ιδιόκτητη κατοικία. Προς επίτευξη του σκοπού αυτού ο οργανισμός ανεγείρει κατοικίες και διαχωρίζει οικόπεδα στις πόλεις και στην ύπαιθρο, τα οποία διαθέτει σε λογικά χαμηλές τιμές και προσιτούς όρους, ώστε να διευκολύνονται τα νοικοκυριά που έχουν ανάγκη βοήθειας να λύσουν το στεγαστικό τους πρόβλημα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν κατατεθεί ενώπιον της επιτροπής, ο Οργανισμός πρόσφατα έχει επεκτείνει τα προγράμματά του και στην ύπαιθρο και σε περιοχές που γειτνιάζουν με τη γραμμή κατοχής σε μια προσπάθεια να διατηρηθεί ο πληθυσμός στα χωριά του και να αναζωογονηθούν οι ακριτικές περιοχές. Μέσα στα πλαίσια αυτά εμπίπτουν έργα που θα γίνουν στις περιοχές Αγίου Δομετίου, Καϊμακλίου, Σωτήρας, Φρενάρους, Ανάγιας, Αχερίτου, Αργάκας κ.λπ.

Κατά τη συζήτηση του εν λόγω προϋπολογισμού, οι αρμόδιοι που παρέστησαν στη συνεδρία ενημέρωσαν επίσης την επιτροπή για την πρόνοια των £6 εκατομμυρίων που έχει για πρώτη φορά περιληφθεί στον εν λόγω προϋπολογισμό και σκοπό έχει την προώθηση σχεδίου στέγασης χαμηλά αμειβόμενων νοικοκυριών.

Όπως είναι γνωστό, η εν λόγω πρόνοια των £6 εκατομμυρίων αποτελεί δέσμευση της κυβέρνησης και αναλήφθηκε από την ίδια κατά τη συζήτηση που προηγήθηκε της απόφασης για αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες. Μάλιστα, αποτελεί μέρος των γνωστών αντισταθμιστικών μέτρων που έχουν παραχωρηθεί από την κυβέρνηση κατ’ απαίτηση της Βουλής.

Με βάση τα σχετικά στοιχεία το εν λόγω σχέδιο έχει ήδη ετοιμαστεί και έχει ήδη τεθεί ενώπιον της κυβέρνησης για έγκριση. Η βάση του σχεδίου θα είναι η ενοικιαγορά και ο Οργανισμός θα ανεγείρει και θα προσφέρει κατοικίες και διαμερίσματα σε τιμές που να είναι προσιτές σε πολύ χαμηλά εισοδήματα. Οι τιμές των κατοικιών θα επιδοτούνται και το υπόλοιπο θα εξοφλείται σε περίοδο μέχρι είκοσι πέντε χρόνια με χαμηλά επιτόκια, ώστε η οικονομική επιβάρυνση να είναι προσιτή στις ασθενέστερες τάξεις του λαού μας.

Στο σημείο αυτό ηγέρθη από τον αναπληρωτή πρόεδρο καθώς και από άλλα μέλη της επιτροπής το ζήτημα του κατά πόσο η χορηγία της κυβέρνησης προς τον οργανισμό ύψους £6 εκατομμυρίων θα παραχωρηθεί εφάπαξ και μόνο για το 2001 ή κατά πόσο αυτή αποτελεί δέσμευση της κυβέρνησης για παραχώρησή της πάνω σε ετήσια βάση.

Υπό το φως της ομόθυμης θέσης όλων των παριστάμενων μελών της επιτροπής, ότι η Βουλή προχωρώντας στην ψήφιση της σχετικής νομοθεσίας για αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ από 8% σε 10% είχε κατά νουν ότι η δέσμευση της κυβέρνησης για παραχώρηση της πιο πάνω χορηγίας θα γινόταν πάνω σε ετήσια βάση, διαφορετικά δε θα είχε οποιαδήποτε ουσιαστική ή άλλη σημασία, αποφασίστηκε να ζητήσει η επιτροπή να διασαφηνιστεί το όλο θέμα το συντομότερο από τον αρμόδιο υπουργό.

Επιπρόσθετα, το μέλος της επιτροπής βουλευτής κ. Κίκης Καζαμίας δήλωσε ότι η χορηγία προς τον Οργανισμό θα έπρεπε να ανέρχεται σε £9 εκατομμύρια για το 2001, καθότι θα έπρεπε να περιλαμβάνει και το αντίστοιχο ποσό των £3 εκατομμυρίων για το δεύτερο εξάμηνο του 2000, εφόσον η ισχύς της σχετικής αύξησης του συντελεστή ΦΠΑ άρχισε από τον Ιούλιο του 2000.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, υπό το φως όλων των στοιχείων που έχουν κατατεθεί ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης για το 2001.

Ταυτόχρονα και με την ευκαιρία αυτή η επιτροπή εκφράζει την ευαρέσκειά της για το μεγάλο κοινωνικό έργο που ο Οργανισμός αυτός επιτελεί πάντοτε με ιδιαίτερη συνέπεια και δηλώνει ότι μέσα στα πλαίσια αυτά τάσσεται αρωγός των στόχων, σκοπών και οραμάτων του.

 

31 Ιανουαρίου 2001

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων