Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου Δημόσιων Δανείων Νόμος του 2001»

Παρόντες:

Νίκος Μουσιούττας, αναπλ. πρόεδρος

Γιώργος Λιλλήκας

Ισίδωρος Μακρίδης

Τάκης Χατζηδημητρίου

Χρίστος Ρότσας

Δώρος Θεοδώρου

Παναγιώτης Δημητρίου

 

Κίκης Καζαμίας

Μη μέλη της επιτροπής:

Αβραάμ Αντωνίου

Μάριος Ματσάκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 29 Ιανουαρίου 2001. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκε και παρευρέθηκε εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών.

Ο προϋπολογισμός του Ταμείου Δημόσιων Δανείων για το 2001, όπως έχει κατατεθεί στη Βουλή, προβλέπει έσοδα ύψους £9.680.370, που προέρχονται κυρίως από αποπληρωμές και τόκους υφιστάμενων δανείων, και έξοδα ύψους £14.206.050. Ως εκ τούτου, παρουσιάζει έλλειμμα ύψους £4.525.680.

Όπως είναι γνωστό, το Ταμείο Δημόσιων Δανείων αποτελεί νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου που εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Υπουργού Οικονομικών και έχει ως κύριο σκοπό την παροχή δανείων κυρίως για την εκτέλεση έργων δημόσιας ωφέλειας και για την πραγματοποίηση διάφορων άλλων στόχων, με βάση εγκεκριμένα κυβερνητικά σχέδια δανειοδότησης, όπως είναι, για παράδειγμα, το σχέδιο δανειοδότησης φοιτητών για σπουδές στο εξωτερικό.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του προϋπολογισμού του Ταμείου Δημόσιων Δανείων, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου για την κατά νόμο έγκριση του εν λόγω προϋπολογισμού.

 

30 Ιανουαρίου 2001

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων