Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί του Δικαιώματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001»

Παρόντες:

Δημήτρης Συλλούρης, πρόεδρος

Ηλίας Μυριάνθους

Αντρέας Μούσκος

Μη μέλη της επιτροπής:

Χρίστος Μαυροκορδάτος

Θάσος Μιχαηλίδης

Γιώργος Χατζηγεωργίου

Μάριος Ματσάκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας εξέτασε το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 25 Ιανουαρίου του 2001.

Στα πλαίσια της εξέτασης του πιο πάνω νομοσχεδίου κλήθηκαν και παρέστησαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και η Έφορος Εταιρειών και Επίσημος Παραλήπτης, εκπρόσωποι των Υπουργείων Οικονομικών (Τμήμα Τελωνείων) και Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (Αστυνομία), του ΚΕΒΕ, της ΟΕΒ, της ΠΟΒΕΚ, του Συνδέσμου Εταιρειών Πληροφορικής, του Συνδέσμου Εισαγωγέων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, του Γραφείου Προστασίας Πνευματικής Ιδιοκτησίας, των δημιουργών, του Οργανισμού Μουσικής Πνευματικής Ιδιοκτησίας και του Παγκύπριου Συνδέσμου Βίντεο Κλαμπ.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ώστε να διαγραφούν οι διατάξεις της που προβλέπουν την υποχρεωτική επικόλληση ειδικού ενσήμου σε ηχογραφήσεις, κινηματογραφικές ταινίες ή προγράμματα ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Η υπό κατάργηση διάταξη θεσπίστηκε το 1993 με έναρξη ισχύος από την 1η Ιανουαρίου του 1994, αλλά ποτέ δεν τέθηκε σε ισχύ επειδή το κόστος για την επικόλληση του ενσήμου αυτού είναι ψηλό και η όλη διαδικασία αντιοικονομική, ενώ η αποτελεσματικότητα του μέτρου αυτού στην πράξη αμφισβητείται.

Εξάλλου τα έργα πνευματικής δημιουργίας ελέγχονται ως προς την αυθεντικότητά τους από το Τμήμα Τελωνείων του Υπουργείου Οικονομικών στο στάδιο της εκτελώνισής τους.

Σύμφωνα με την Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη είναι πολύ δύσκολη διεθνώς η προσπάθεια προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας ενώπιον δικαστηρίου και έτσι σήμερα στις περισσότερες χώρες οι ίδιοι οι παραγωγοί επικολλούν στα έργα τους το δικό τους ένσημο πνευματικής ιδιοκτησίας.

Σε συμπλήρωση των πιο πάνω θέσεων, οι εκπρόσωποι της αστυνομίας δήλωσαν ενώπιον της επιτροπής ότι μέχρι σήμερα δεν κατέστη δυνατό να στοιχειοθετηθεί στα κυπριακά δικαστήρια οποιαδήποτε υπόθεση παραβίασης του νόμου για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, γι’ αυτό και πρέπει να εξευρεθούν άλλοι τρόποι για πιστοποίηση της αυθεντικότητας των έργων πνευματικής δημιουργίας.

Ο εκπρόσωπος του Τμήματος Τελωνείων ενημέρωσε την επιτροπή ότι το Υπουργείο Οικονομικών επεξεργάζεται νομοσχέδιο για την πάταξη της πειρατείας σε όλες της τις πτυχές.

Με την ανάγκη εξεύρεσης άλλης πιο αποτελεσματικής λύσης για την απόδειξη της αυθεντικότητας των έργων πνευματικής ιδιοκτησίας συμφώνησαν όλοι οι παριστάμενοι, με εξαίρεση τους εκπροσώπους του Γραφείου Προστασίας Πνευματικής Ιδιοκτησίας που διαφώνησαν με τις πρόνοιες του υπό αναφορά νομοσχεδίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νόμου που προτείνεται και γι’ αυτό εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

Ο βουλευτής κ. Μάριος Ματσάκης δήλωσε στην επιτροπή ότι η κοινοβουλευτική ομάδα του Δημοκρατικού Κόμματος θα τοποθετηθεί πάνω στις πρόνοιες του υπό αναφορά νομοσχεδίου κατά το στάδιο της συζήτησής του στην ολομέλεια της Βουλής.

30 Ιανουαρίου 2001

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων