Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Οργανισμού Νεολαίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000»

Παρόντες:

Καίτη Κληρίδη, αναπλ. πρόεδρος

Νίκος Κλεάνθους

Ρίκκος Ερωτοκρίτου

Δημήτρης Ηλιάδης

Γιαννάκης Αγαπίου

 

Αριστοφάνης Γεωργίου

Μη μέλη της επιτροπής:

Χριστόδουλος Βενιαμίν

Γιώργος Χριστοφίδης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 25 Ιανουαρίου 2001. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και του Οργανισμού Νεολαίας.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση της νομοθεσίας για τον Οργανισμό Νεολαίας, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στο Συμβούλιο του Οργανισμού μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του να συμμετέχει σε συναντήσεις διεθνών οργανισμών νεολαίας, να πραγματοποιεί διμερείς επαφές με αντίστοιχους φορείς νεολαίας άλλων χωρών και να συνομολογεί πρωτόκολλα/προγράμματα συνεργασίας με τέτοιους φορείς νεολαίας. Επίσης προτείνεται η παροχή δυνατότητας και σε μέλος του Συμβουλίου του Οργανισμού που ορίζεται από το Συμβούλιο να υπογράφει συμβάσεις και πρωτόκολλα/προγράμματα συνεργασίας.

Όλες οι πλευρές που κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή συμφώνησαν με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Οργανισμού Νεολαίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001».

 

29 Ιανουαρίου 2001

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων