Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Σχολής Τυφλών - Θέση Πρώτου Δασκάλου (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2001»

Παρόντες:

Καίτη Κληρίδη, Αναπλ. Πρόεδρος

Νίκος Κλεάνθους

Ρίκκος Ερωτοκρίτου

Δημήτρης Ηλιάδης

Γιαννάκης Αγαπίου

 

Αριστοφάνης Γεωργίου

Μη Μέλη Της Επιτροπής:

Χριστόδουλος Βενιαμίν

Γιώργος Χριστοφίδης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 25 Ιανουαρίου 2001. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των Υπουργείων Παιδείας και Πολιτισμού και Οικονομικών. Εκπρόσωποι της ΠΑΣΥΔΥ, παρ’ όλο που κλήθηκαν στην επιτροπή, δεν παρευρέθηκαν, αλλά διαβίβασαν τις απόψεις τους σ’ αυτή.

Με τους πιο πάνω κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τα άρθρα 27 και 87 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, σκοπείται ο καθορισμός νέου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Πρώτου Δασκάλου στη Σχολή Τυφλών.

Όλες οι πλευρές που κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή, καθώς και οι εκπρόσωποι της ΠΑΣΥΔΥ, συμφώνησαν με τους υπό αναφορά κανονισμούς.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών υιοθετεί τους σκοπούς των πιο πάνω κανονισμών και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, όπως αυτοί έχουν κατατεθεί στη Βουλή από την εκτελεστική εξουσία.

29 Ιανουαρίου 2001

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων