Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου Νόμος του 2001»

Παρόντες:

Νίκος Μουσιούττας, αναπλ. πρόεδρος

Γιώργος Λιλλήκας

Ισίδωρος Μακρίδης

Δώρος Θεοδώρου

Χρίστος Ρότσας

 

Πρόδρομος Προδρόμου

Μη μέλη της επιτροπής:

Αβραάμ Αντωνίου

Μάριος Ματσάκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 22 Ιανουαρίου 2001. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των Υπουργείων Οικονομικών και Εσωτερικών, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (ΡΙΚ) και εκπρόσωποι της διεύθυνσης του ιδρύματος.

Στον προϋπολογισμό του ΡΙΚ για το 2001 προβλέπονται έξοδα ύψους £17.712.200 και έσοδα του ίδιου ύψους, τα οποία προέρχονται κυρίως από κυβερνητική χορηγία και από τις εμπορικές διαφημίσεις.

Όπως είναι γνωστό, η ισχύς του νόμου για την εισφορά υπέρ του ΡΙΚ έχει τερματιστεί στις 30 Ιουνίου 2000. Με βάση το σχετικό νόμο από 1η Ιουλίου 2000 οποιοδήποτε έλλειμμα παρουσιάζεται στον εγκεκριμένο από τη Βουλή των Αντιπροσώπων ετήσιο προϋπολογισμό του ΡΙΚ καλύπτεται πριν από την ψήφιση του εκάστοτε ετήσιου κρατικού προϋπολογισμού υπό μορφή κρατικής χορηγίας. Με βάση τη διάταξη αυτή η κυβερνητική χορηγία για το 2001 έναντι κατάργησης της εισφοράς υπέρ του ιδρύματος συμποσούται μαζί με τη μέχρι σήμερα ισχύουσα κυβερνητική χορηγία για το ΡΙΚ και την κυβερνητική χορηγία για την αμφίδρομη τηλεοπτική σύνδεση ΕΡΤ-ΡΙΚ σε ποσό ύψους £13.312.100.

Στα πλαίσια της εξέτασης του εν λόγω προϋπολογισμού η επιτροπή είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου του ιδρύματος για τη γενικότερη πολιτική του ΡΙΚ όσον αφορά τα προγράμματα που μεταδίδονται, για το προτεινόμενο νέο οργανόγραμμα θέσεων το οποίο αυτή τη στιγμή συζητείται με τη συνδικαλιστική πλευρά και με το οποίο σκοπείται η αναδιάρθρωση της δομής του ιδρύματος, καθώς και για την αναγκαιότητα για τεχνολογική αναβάθμιση, ώστε το ίδρυμα να προσαρμοστεί σύντομα στην ψηφιακή τεχνολογία.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του ΡΙΚ για το 2001.

 

23 Ιανουαρίου 2001

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων