Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικοί) (Αρ. 8) Κανονισμοί του 2000»

Παρόντες:

Νίκος Πιττοκοπίτης, πρόεδρος

Γιώργος Χατζηγεωργίου

Ζαχαρίας Κουλίας

Τάκης Χατζηδημητρίου

Ευάγγελος Σαμμούτας

Μη μέλη της επιτροπής:

Θάσος Μιχαηλίδης

Μάριος Ματσάκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 16 Ιανουαρίου 2001. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων, εκπρόσωποι του Τμήματος Οδικών Μεταφορών και του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών του ίδιου Υπουργείου, εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως (Αστυνομία), των αυτοκινητιστικών οργανώσεων ΠΕΕΑ, ΣΕΑΚ, της Παγκύπριας Εταιρείας Υπεραστικών Ταξί, της ΠΟΒΕΚ και του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το εδάφιο (1) του άρθρου 5 της βασικής νομοθεσίας περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως, είναι η τροποποίηση των ομότιτλων κανονισμών, ώστε να καταργηθεί η πρόνοιά τους που θεωρείται επικίνδυνη για την ασφάλεια των παιδιών, η οποία προβλέπει ότι δύο παιδιά ηλικίας μεταξύ πέντε και δώδεκα ετών υπολογίζονται ως ένα άτομο, όταν μεταφέρονται με φορτηγό μηχανοκίνητο όχημα ή με λεωφορείο.

Η προτεινόμενη κατάργηση της πιο πάνω πρόνοιας εντάσσεται μέσα στα πλαίσια της λήψης πρόσθετων μέτρων για περιορισμό των οδικών δυστυχημάτων και αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας.

Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη που παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής συμφώνησαν με την τροποποίηση που επιφέρουν οι υπό εξέταση κανονισμοί.

Η Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων συμφωνεί με το σκοπό και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, αφού προηγουμένως τροποποιηθεί ο τίτλος τους ώστε να τιτλοφορούνται «Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2001».

 

22 Ιανουαρίου 2001

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων