Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου Θήρας Νόμος του 2001»

Παρόντες:

Νίκος Μουσιούττας, αναπλ. πρόεδρος

Γιώργος Λιλλήκας

Ισίδωρος Μακρίδης

Δώρος Θεοδώρου

Χρίστος Ρότσας

 

Πρόδρομος Προδρόμου

Μη μέλη της επιτροπής:

Αβραάμ Αντωνίου

Μάριος Ματσάκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 22 Ιανουαρίου 2001. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών και του Ταμείου Θήρας.

Ο προϋπολογισμός του Ταμείου Θήρας προβλέπει για το 2001 δαπάνες ύψους £2.284.488 και έσοδα ύψους £2.285.323. Τα έσοδα του ταμείου θα προέλθουν κυρίως από την έκδοση αδειών κυνηγίου και αδειών κατοχής κυνηγετικών όπλων, από τόκους, καταθέσεις ή επενδύσεις, καθώς και από την καταπολέμηση της τυμβωρυχίας, ενώ οι δαπάνες αφορούν κυρίως αποδοχές προσωπικού, ημερομίσθια, δαπάνες για τη βελτίωση βιότοπων και για την αγορά θηραμάτων από ιδιωτικά εκτροφεία.

Κατά τη συζήτηση του εν λόγω προϋπολογισμού η επιτροπή είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί με λεπτομέρεια από τους εκπροσώπους του Ταμείου Θήρας αναφορικά με τις δραστηριότητες του Ταμείου και την ακολουθούμενη από αυτούς πολιτική σε διάφορους τομείς της αρμοδιότητάς του. Περαιτέρω, η επιτροπή ενημερώθηκε για την πάταξη της λαθροθηρίας, η οποία αριθμεί γύρω στις εξακόσιες καταγγελίες κατά τα τελευταία δύο χρόνια.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του προϋπολογισμού του Ταμείου Θήρας, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του για την κατά νόμο έγκρισή του.

Ταυτόχρονα και με την ευκαιρία αυτή η επιτροπή επεσημαίνει με ευαρέσκεια το έργο το οποίο επιτελείται από την υπηρεσία αυτή, το οποίο θεωρεί ιδιαίτερα αξιόλογο τόσο ως προς τις προσπάθειες για πάταξη της λαθροθηρίας, όσο και για τα προγράμματα που αφορούν τον εμπλουτισμό των βιοτόπων και την προστασία του θηράματος.

 

23 Ιανουαρίου 2001

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων