Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων Νόμος του 2001»

Παρόντες:

Νίκος Μουσιούττας, αναπλ. πρόεδρος

Γιώργος Λιλλήκας

Ισίδωρος Μακρίδης

Δώρος Θεοδώρου

Χρίστος Ρότσας

 

Πρόδρομος Προδρόμου

Μη μέλη της επιτροπής:

Αβραάμ Αντωνίου

Μάριος Ματσάκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τον προϋπολογισμό του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων (ΚΥΠΕ) για το 2001 σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 22 Ιανουαρίου 2001. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών και της διεύθυνσης του ΚΥΠΕ.

Στον προϋπολογισμό του ΚΥΠΕ για το 2001 προβλέπονται δαπάνες ύψους £610.378 και έσοδα του ίδιου ύψους. Η βασικότερη πηγή εσόδων του ΚΥΠΕ για το 2001 είναι η κυβερνητική χορηγία προς το πρακτορείο, η οποία ανέρχεται σε ποσό ύψους £530.978, καθώς και οι συνδρομητές, δηλαδή εφημερίδες, ραδιοσταθμοί, πρακτορεία ειδήσεων και πρεσβείες. Οι δαπάνες αφορούν κυρίως αποδοχές προσωπικού.

Μέσα στα πλαίσια της συζήτησης του εν λόγω προϋπολογισμού η επιτροπή είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί για τις ανάγκες του πρακτορείου σε προσωπικό. Ειδικότερα κατατέθηκε ότι το ΚΥΠΕ έχει αναλάβει να υποβάλει εμπεριστατωμένη μελέτη στο Υπουργείο Οικονομικών με τις ακριβείς του ανάγκες και αντίστοιχα το αρμόδιο υπουργείο έχει αναλάβει να εξετάσει το ζήτημα και να επανέλθει με συγκεκριμένες προτάσεις στον προϋπολογισμό του 2002.

Από την ανταλλαγή απόψεων επί του θέματος αυτού, οι βουλευτές μέλη της επιτροπής διαπίστωσαν την αναγκαιότητα το ΚΥΠΕ να αναβαθμιστεί το συντομότερο σε περιφερειακό κέντρο πληροφόρησης στην περιοχή αλλά και στον ευρύτερο χώρο και δήλωσαν ότι προς την κατεύθυνση αυτή η επιτροπή θα συμβάλει υπερψηφίζοντας οποιαδήποτε προτεινόμενη αναδιάρθρωση αχθεί ενώπιόν της, αφού είναι αξιοσημείωτο ότι ήδη μέσα στα πλαίσια της δοσμένης ανεπαρκούς στελέχωσης του ΚΥΠΕ, αυτό εκπληρώνει με ζήλο το έργο του.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του, για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του ΚΥΠΕ για το 2001.

 

24 Ιανουαρίου 2001

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων