Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1998»

Παρόντες:

Νίκος Κατσουρίδης, πρόεδρος

Στάθης Κιττής

Χριστόδουλος Βενιαμίν

Μάριος Ματσάκης

Κίκης Γιάγκου

Ζαχαρίας Κουλίας

Γιαννάκης Θωμά

Δώρος Θεοδώρου

Δημήτρης Συλλούρης

Ανδρέας Φιλίππου

Αντώνης Καράς

 

Λευτέρης Χριστοφόρου

Μη μέλη της επιτροπής:

Στέλιος Στυλιανού

Γιώργος Χριστοφίδης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τέσσερις συνεδρίες της που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ 10 Νοεμβρίου 1999 και 22 Νοεμβρίου 2000. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (ΡΙΚ), εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων του προσωπικού του ΡΙΚ, ΕΥΡΙΚ και ΣΥΤΥΡΙΚ, της συνδικαλιστικής οργάνωσης ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ, καθώς και εκπρόσωποι της Ένωσης Συντακτών Κύπρου. Οι εκπρόσωποι της ΟΗΟ-ΣΕΚ, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν παρευρέθηκαν στην επιτροπή.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου Νόμου, ώστε να παρασχεθεί η δυνατότητα έκδοσης κανονισμών με αναδρομική ισχύ που να ρυθμίζουν θέματα προσωπικού, περιλαμβανομένων των όρων υπηρεσίας και της αξιολόγησης των υπαλλήλων του ΡΙΚ.

Όλες οι πλευρές που κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή συμφώνησαν με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001».

 

23 Ιανουαρίου 2001

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων