Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου Νόμος του 2001»

Παρόντες:

Νίκος Κατσουρίδης, πρόεδρος

Λευτέρης Χριστοφόρου

Κίκης Γιάγκου

Στάθης Κιττής

Γιαννάκης Θωμά

Δώρος Θεοδώρου

Δημήτρης Συλλούρης

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 17 Ιανουαρίου 2001. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, ο πρόεδρος και ο διευθυντής της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου και ο πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής Ραδιοτηλεόρασης.

Ο προϋπολογισμός της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου για το 2001, που κατατέθηκε στη Βουλή με βάση το άρθρο 36 του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμου, προβλέπει έσοδα ύψους £428.500 που προέρχονται από τέλη που εισπράττει η Αρχή από παραχωρήσεις αδειών σε τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς, από εξέταση αιτήσεων για παραχώρηση αδειών ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών και από ποσοστά επί των εσόδων των σταθμών από τις διαφημίσεις, καθώς και από διοικητικά πρόστιμα που προέρχονται από παραβάσεις της ισχύουσας περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών νομοθεσίας.

Οι δαπάνες της Αρχής προβλέπεται να ανέλθουν για το έτος 2001 σε £360.670. Το ποσό αυτό αφορά κυρίως αποδοχές προσωπικού, λειτουργικά έξοδα, την αντιμισθία του προέδρου και των μελών της Αρχής, την αγορά εξοπλισμού και μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

 

22 Ιανουαρίου 2001

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων