Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2000»

Παρόντες:

Αβραάμ Αντωνίου, πρόεδρος

Στέλιος Γερασίμου

Αριστοφάνης Γεωργίου

Λία Γεωργιάδη

Γιαννάκης Θωμά

Νίκος Πιττοκοπίτης

Ανδρέας Παρισινός

Ανδρέας Φιλίππου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 21 Δεκεμβρίου 2000. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκε και παρευρέθηκε εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου, ώστε επίδομα μητρότητας για χρονικό διάστημα δεκατεσσάρων εβδομάδων να δικαιούται και οποιαδήποτε γυναίκα έχει υιοθετήσει παιδί ηλικίας μέχρι δώδεκα χρόνων, αντί παιδί ηλικίας μέχρι πέντε χρόνων που ισχύει σήμερα.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων η πιο πάνω τροποποίηση, η οποία υιοθετήθηκε και από τα μέλη του Συμβουλίου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κρίθηκε αναγκαία, για να συνάδει με ανάλογη διάταξη του περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμου που έχει πρόσφατα τροποποιηθεί, με βάση την οποία η θετή μητέρα δικαιούται άδεια μητρότητας δεκατεσσάρων εβδομάδων, όταν το παιδί που υιοθετεί είναι ηλικίας μέχρι δώδεκα χρόνων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001».

11 Ιανουαρίου 2001

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων