Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 15) του 2000»

Παρόντες:

Μάρκος Κυπριανού, πρόεδρος

Αβραάμ Αντωνίου

Νίκος Μουσιούττας

Γιώργος Λιλλήκας

Τάσσος Παπαδόπουλος

Τάκης Χατζηδημητρίου

Χρίστος Ρότσας

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 18 Δεκεμβρίου 2000. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η έγκριση πληρωμής από το λογαριασμό του Πάγιου Ταμείου της Δημοκρατίας ποσού ύψους £4.000.000 και η διάθεσή του για την κάλυψη των ελλειμμάτων των εταιρειών πετρελαιοειδών που προέκυψαν κατά το δίμηνο Οκτωβρίου-Νοεμβρίου λόγω της διαφοράς της διεθνούς τιμής του αργού πετρελαίου και των τιμών πώλησης των πετρελαιοειδών.

Όπως είναι γνωστό, η αναπροσαρμογή της λιανικής τιμής των πετρελαιοειδών υπόκειται σε αναθεώρηση από τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού στο τέλος κάθε εξαμήνου από τον τελευταίο καθορισμό της λιανικής τιμής των πετρελαιοειδών, εκτός αν ο υπουργός για λόγους δημόσιου συμφέροντος θεωρεί σκόπιμο να προβεί στην αναπροσαρμογή αυτή νωρίτερα.

Επειδή η διεθνής τιμή του αργού πετρελαίου κατά την περίοδο Οκτωβρίου-Νοεμβρίου συνέχισε να βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα (γύρω στα $33 ανά βαρέλι), δημιουργώντας έλλειμμα στις εταιρείες πετρελαιοειδών, και επειδή έχει συμφωνηθεί ο επιμερισμός της αύξησης της τιμής του αργού πετρελαίου και της διαφοράς της συναλλαγματικής ισοτιμίας λίρας - δολαρίου να γίνεται μέσω της αύξησης της τιμής πώλησης των πετρελαιοειδών και της επιχορήγησης των εταιρειών πετρελαιοειδών, απαιτείται η ψήφιση του πιο πάνω αναφερόμενου ποσού για κάλυψη των σχετικών ελλειμμάτων των εταιρειών. Επισημαίνεται, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, ότι, όταν οι συνθήκες της αγοράς το επιτρέψουν και επιβληθεί πρόσθετη φορολογία για απορρόφηση των υπερκερδών των εταιρειών πετρελαιοειδών, η κατανομή του ποσού στην άμυνα και την ΑΗΚ θα γίνει, αφού πρώτα αφαιρεθεί το συνολικό ποσό της επιδότησης που έχει παραχωρηθεί μέχρι σήμερα ύψους £33.000.000.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού υιοθετεί τους σκοπούς διάθεσης της ζητούμενης συμπληρωματικής πίστωσης, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο.

 

19 Δεκεμβρίου 2000

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων