Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού Νόμος (Αρ. 1) του 2000»

Παρόντες:

Μάρκος Κυπριανού, πρόεδρος

Αβραάμ Αντωνίου

Νίκος Μουσιούττας

Γιώργος Λιλλήκας

Τάσσος Παπαδόπουλος

Τάκης Χατζηδημητρίου

Χρίστος Ρότσας

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 18 Δεκεμβρίου 2000. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η έγκριση πληρωμής από το ταμείο του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού συμβολικού ποσού ύψους £10, ώστε να καταστεί δυνατή η δημιουργία νέας δομής στον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν από τους αρμοδίους ενώπιον της επιτροπής, καθίσταται αναγκαία η αναδιάρθρωση του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού με την ίδρυση νέων θέσεων και την κατάργηση άλλων, αφού ο οργανισμός λειτούργησε για πολλά χρόνια χωρίς την αναγκαία δομή με αποτέλεσμα να δημιουργούνται λειτουργικά και άλλα προβλήματα. Πιο συγκεκριμένα, προτείνεται η δημιουργία σαράντα θέσεων έναντι συνολικού αριθμού σαράντα δύο θέσεων, βάσει της υφιστάμενης διάρθρωσης.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού υιοθετεί τους σκοπούς διάθεσης του συνολικού ποσού των £10 για την ίδρυση των υπό αναφορά θέσεων, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου σε νόμο.

 

19 Δεκεμβρίου 2000

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων