Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού της Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου Νόμος (Αρ. 1) του 2000»

Παρόντες:

Μάρκος Κυπριανού, πρόεδρος

Αβραάμ Αντωνίου

Νίκος Μουσιούττας

Γιώργος Λιλλήκας

Τάσσος Παπαδόπουλος

Τάκης Χατζηδημητρίου

Χρίστος Ρότσας

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 18 Δεκεμβρίου 2000. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και ο γενικός διευθυντής της Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η έγκριση πληρωμής από το ταμείο της Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου συμβολικού ποσού £10 και η χρήση του για την υλοποίηση των κυριότερων προνοιών της συλλογικής σύμβασης μεταξύ της Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου και των συντεχνιών ΕΟΥΕΣΚ-ΟΗΟ, ΣΕΚ και ΣΗΔΗΚΕΚ - ΠΕΟ για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 1998 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2000.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής από το Υπουργείο Οικονομικών, μετά από διαπραγματεύσεις που έγιναν μεταξύ της Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου και των συνδικαλιστικών οργανώσεων, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συμφωνία, αναφορικά με τους όρους της νέας συλλογικής σύμβασης για την υλοποίηση των προνοιών της οποίας αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 1999 θα απαιτηθεί ποσό ύψους £83.000. Το ποσό αυτό θα καλύψει αναδρομικές αυξήσεις που παραχωρήθηκαν στο μισθολόγιο των υπαλλήλων της Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου, καθώς και τις συνεισφορές στα διάφορα ταμεία και μισθολογικές αυξήσεις για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2001 μέχρι τις 30 Απριλίου 2001. Το ποσό αυτό καλύπτεται από εξοικονόμηση που προέκυψε από την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών της Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου, αλλά δεν μπορεί να καταβληθεί χωρίς την έγκριση της Βουλής, επειδή πρόκειται για νέο σκοπό, για τον οποίο δεν υπάρχει οποιαδήποτε πρόνοια στον προϋπολογισμό της επιτροπής για το έτος 2000. Για το λόγο αυτό καθίσταται αναγκαία η νομοθέτηση συμβολικής πρόνοιας £10 έναντι του ποσού των £83.010 από το ταμείο της επιτροπής, ποσού που καλύπτεται από τις διάφορες εξοικονομήσεις που έχουν γίνει.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού υιοθετεί τους σκοπούς διάθεσης της αναγκαίας πιστώσεως για την υλοποίηση της σχετικής συλλογικής σύμβασης, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο.

 

19 Δεκεμβρίου 2000

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων