Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου Νόμος (Αρ. 1) του 2000»

Παρόντες:

Μάρκος Κυπριανού, πρόεδρος

Αβραάμ Αντωνίου

Νίκος Μουσιούττας

Γιώργος Λιλλήκας

Τάσσος Παπαδόπουλος

Τάκης Χατζηδημητρίου

Χρίστος Ρότσας

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 18 Δεκεμβρίου 2000. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η έγκριση πληρωμής από το ταμείο της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου ποσού ύψους £28.553.000 και η διάθεσή του αφενός για την κάλυψη των επιπρόσθετων δαπανών που υπολογίζεται ότι θα απαιτηθούν για την κατανάλωση καυσίμων για το έτος 2000 και αφετέρου για την επιχορήγηση των επιπρόσθετων δαπανών που θα επωμιστεί η Αρχή για το έτος 2000 με τη συμπερίληψη νέων κατηγοριών δικαιούχων στο Σχέδιο Αγροτικής Πολιτικής της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, οι πιο πάνω ζητούμενες πρόσθετες πιστώσεις κρίνονται δικαιολογημένες, αφού οφείλονται στην αύξηση της τιμής του πετρελαίου και στην ανατίμηση του αμερικανικού δολαρίου έναντι της κυπριακής λίρας, καθώς και στην αύξηση των δικαιούχων επιχορήγησης, σύμφωνα με το Σχέδιο Αγροτικής Πολιτικής της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου, το οποίο εφαρμόζεται με βάση σχετική νομοθεσία [143(Ι) του 1999].

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού υιοθετεί τους σκοπούς διάθεσης των ζητούμενων συμπληρωματικών πιστώσεων, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο.

 

19 Δεκεμβρίου 2000

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων