Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την πρόταση νόμου που τιτλοφορείται «Ο περί Εγγραφής Επαγγελματιών Κοινωνικών Λειτουργών Νόμος του 2000»

Παρόντες:

Αβραάμ Αντωνίου, πρόεδρος

Λία Γεωργιάδη

Αριστοφάνης Γεωργίου

Νίκος Πιττοκοπίτης

Γιαννάκης Θωμά

Μάριος Ματσάκης

Ανδρέας Παρισινός

Ανδρέας Φιλίππου

Στέλιος Γερασίμου

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, την οποία η ίδια κατέθεσε στη Βουλή, σε τρεις συνεδρίες της που πραγματοποιήθηκαν στις 5 Οκτωβρίου, στις 9 Νοεμβρίου και στις 7 Δεκεμβρίου 2000. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Κύπρου. Οι εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν παρευρέθηκαν λόγω κωλύματος στη συνεδρία, αλλά διαβίβασαν γραπτώς τις απόψεις τους στην επιτροπή.

Σκοπός της υπό αναφορά πρότασης νόμου είναι η νομοθετική ρύθμιση του επαγγέλματος του κοινωνικού λειτουργού με στόχο την κατοχύρωσή του και την προστασία του κοινού από μη προσοντούχα άτομα που πιθανόν να το ασκούν.

Την πιο πάνω πρόταση νόμου κατέθεσε στη Βουλή η επιτροπή μετά την υιοθέτηση απόψεων και εισηγήσεων που εκφράστηκαν ενώπιόν της από εκπροσώπους του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Κύπρου σχετικά με την κατοχύρωση του επαγγέλματός τους.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων συμφώνησαν με την ανάγκη κατοχύρωσης του επαγγέλματος του κοινωνικού λειτουργού, παράλληλα όμως υπέβαλαν εισηγήσεις για τροποποίηση ορισμένων προνοιών της πρότασης νόμου.

Οι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Κύπρου τάχθηκαν υπέρ της ψήφισης της πρότασης νόμου το συντομότερο δυνατό, γιατί, όπως ανέφεραν, το επάγγελμα του κοινωνικού λειτουργού δεν είναι κατοχυρωμένο με αποτέλεσμα αυτό να ασκείται και από άτομα τα οποία δεν έχουν τις απαιτούμενες για το σκοπό αυτό γνώσεις.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις όλων των εμπλεκόμενων πλευρών, καθώς και τις παρατηρήσεις που υπέβαλε η Νομική Υπηρεσία όσον αφορά τις πρόνοιες της πρότασης νόμου, διαμόρφωσε εκ νέου ορισμένες πρόνοιές της και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή της σε νόμο όπως έχει τελικά διαμορφωθεί.

20 Δεκεμβρίου 2000

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων