Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Εμπορικών Σημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000»

Παρόντες:

Τάσσος Παπαδόπουλος, πρόεδρος

Ανδρέας Χρίστου

Νίκος Κλεάνθους

Γιώργος Λιλλήκας

Στάθης Κιττής

Δημήτρης Ηλιάδης

Παναγιώτης Δημητρίου

Ανδρέας Φιλίππου

Δημήτρης Συλλούρης

Ανδρούλα Βασιλείου

Καίτη Κληρίδη

 

Ανδρέας Μούσκος

Μη μέλη της επιτροπής:

Ρίκκος Ερωτοκρίτου

Μάριος Ματσάκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 11 Δεκεμβρίου 2000. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Γραφείου Προγραμματισμού και των αρμόδιων κυβερνητικών υπηρεσιών.

Το πιο πάνω νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή από το Υπουργείο Εξωτερικών και παραπέμφθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων στα πλαίσια της διαδικασίας που έχει υιοθετηθεί για την ταχύτερη διεκπεραίωση της εξέτασης νομοσχεδίων και κανονισμών που σχετίζονται με την εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας για τα εμπορικά σήματα με στόχο την εναρμόνιση της νομοθεσίας αυτής με το κοινοτικό κεκτημένο σε ό,τι αφορά στην υιοθέτηση εννοιών και μηχανισμών που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τα εμπορικά σήματα.

Ειδικότερα, με το προτεινόμενο νομοσχέδιο σκοπείται η εναρμόνιση με τη σχετική κοινοτική οδηγία που προβλέπει για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σε σχέση με τα εμπορικά σήματα. Η οδηγία αυτή καθορίζει μεταξύ άλλων τους λόγους απαράδεκτου και ακυρότητας της εγγραφής εμπορικού σήματος, προσδιορίζει τα δικαιώματα που εγγεγραμμένο εμπορικό σήμα παρέχει στον ιδιοκτήτη του, όπως επίσης και της πράξης ή παράλειψης που οδηγεί στην απώλεια των δικαιωμάτων αυτών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του πιο πάνω νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

 

19 Δεκεμβρίου 2000

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων