Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Υποχρεωτικής Ασφάλισης της Ευθύνης των Εργοδοτών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000»

Παρόντες:

Τάσσος Παπαδόπουλος, πρόεδρος

Ανδρέας Χρίστου

Νίκος Κλεάνθους

Γιώργος Λιλλήκας

Στάθης Κιττής

Δημήτρης Ηλιάδης

Παναγιώτης Δημητρίου

Ανδρέας Φιλίππου

Δημήτρης Συλλούρης

Ανδρούλα Βασιλείου

Καίτη Κληρίδη

 

Ανδρέας Μούσκος

Μη μέλη της επιτροπής:

Ρίκκος Ερωτοκρίτου

Μάριος Ματσάκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 11 Δεκεμβρίου 2000. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Γραφείου Προγραμματισμού και των αρμόδιων κυβερνητικών υπηρεσιών.

Το πιο πάνω νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή από το Υπουργείο Εξωτερικών και παραπέμφθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μέσα στα πλαίσια της διαδικασίας που έχει υιοθετηθεί για την ταχύτερη διεκπεραίωση της εξέτασης νομοσχεδίων και κανονισμών που σχετίζονται με την εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας για την υποχρεωτική ασφάλιση της ευθύνης των εργοδοτών, ώστε το ασφαλιστήριο να μην απαιτείται να καλύπτει, επιπροσθέτως της σωματικής ευθύνης, ευθύνη για θάνατο ή σωματική βλάβη προσώπου που επιβαίνει μηχανοκίνητου οχήματος, έστω και αν ο θάνατος ή η σωματική βλάβη προκλήθηκε ως αποτέλεσμα της εργοδότησής του και κατά τη διάρκεια της εργοδότησής του.

Η πιο πάνω τροποποίηση κρίνεται αναγκαία μια και η σχετική διάταξη για κάλυψη ευθύνης για θάνατο ή σωματική βλάβη, ενώ μεταφέρονται ως επιβάτες σε μηχανοκίνητο όχημα κάτω από συνθήκες που δημιουργούν ευθύνη στον εργοδότη τους, έχει περιληφθεί ήδη στο Νόμο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Ασφάλιση Ευθύνης Έναντι Τρίτου), ως αποτέλεσμα της εναρμόνισης των διατάξεων της νομοθεσίας αυτής με το αντίστοιχο κοινοτικό κεκτημένο.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του πιο πάνω νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

 

19 Δεκεμβρίου 2000

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων