Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών για την πρόταση νόμου που τιτλοφορείται «Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2000»

Παρόντες:

Χρήστος Πουργουρίδης, πρόεδρος

Κίκης Γιάγκου

Στέλιος Γερασίμου

Ζαχαρίας Κουλίας

Αριστοφάνης Γεωργίου

Ηλίας Μυριάνθους

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών εξέτασε την υπό αναφορά πρόταση νόμου, που κατατέθηκε στη Βουλή από την ίδια, σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 14 Δεκεμβρίου του 2000.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση της νομοθεσίας για τη δημόσια υπηρεσία, ώστε το Υπουργικό Συμβούλιο να είναι η αρμόδια αρχή για τους σκοπούς της νομοθεσίας αυτής, εκτός από τα άλλα πρόσωπα που προβλέπονται ήδη στην πιο πάνω νομοθεσία, και για το Γενικό Λογιστή της Δημοκρατίας.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, αφού έλαβε υπόψη ότι η ρύθμιση αυτή θα υποβοηθήσει στην καλύτερη λειτουργία του Γραφείου του Γενικού Λογιστή της Δημοκρατίας και ότι με την τροπολογία αυτή συμφωνεί και ο Υπουργός Οικονομικών, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση της υπό αναφορά πρότασης νόμου σε νόμο, όπως αυτή έχει νομοτεχνικά διαμορφωθεί.

19 Δεκεμβρίου 2000

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων