Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2000» και για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2000»

Παρόντες:

Δημήτρης Συλλούρης, πρόεδρος

Στάθης Κιττής

Ανδρέας Μούσκος

Ηλίας Μυριάνθους

Κώστας Κωνσταντίνου

 

Κίκης Καζαμίας

Μη μέλη της επιτροπής:

Χρίστος Μαυροκορδάτος

Θάσος Μιχαηλίδης

Γιώργος Χατζηγεωργίου

Μάριος Ματσάκης

Νίκος Κλεάνθους

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας εξέτασε το υπό αναφορά νομοσχέδιο και τους υπό αναφορά κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της που πραγματοποιήθηκαν στις 23 Νοεμβρίου και στις 7 Δεκεμβρίου 2000.

Στις συνεδρίες αυτές κλήθηκαν και παρέστησαν εκπρόσωποι των Υπουργείων Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και Οικονομικών, του ΚΟΤ, του ΠΑΣΥΞΕ, του ΣΤΕΚ, του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Τουριστικών Καταλυμάτων, του ΠΑΣΙΚΑ (ΠΟΒΕΚ), του Συνδέσμου Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κύπρου και του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας για τα ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα, ώστε:

1. να καταργηθούν οι πρόνοιες της βασικής νομοθεσίας για τα διακριτικά σήματα που έχουν καταστεί ανενεργές

2. να παρασχεθεί η δυνατότητα στον ΚΟΤ να εκδίδει εγκύκλιες οδηγίες με τις οποίες να καθορίζει τα ελάχιστα κατά κατηγορία και τάξη ξενοδοχείου επίπεδα υπηρεσιών και ανέσεων που προσφέρονται. και

3. να παρασχεθεί εξουσία στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΟΤ να μεταβιβάζει με απόφασή του μέρος των αρμοδιοτήτων του,που απορρέουν από τη βασική αυτή νομοθεσία, στο γενικό διευθυντή ή σε άλλους λειτουργούς του ΚΟΤ.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, που εκδίδονται με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 22 της βασικής νομοθεσίας για τα ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα, είναι η τροποποίηση των ομότιτλων γενικών κανονισμών, ώστε να είναι υποχρεωτική η ύπαρξη ενός γηπέδου αντισφαίρισης αναφορικά με ξενοδοχεία πέντε και τεσσάρων αστέρων, αλλά προαιρετική για ξενοδοχεία τεσσάρων αστέρων που βρίσκονται σε κατοικημένη περιοχή. Στους πιο πάνω κανονισμούς γίνεται επίσης εισήγηση για διαγραφή της πρόνοιας των σχετικών βασικών κανονισμών που προβλέπει τη δημοσίευση στον εγχώριο τύπο των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου του ΚΟΤ που αφορούν ανακατατάξεις ξενοδοχείων.

Οι εκπρόσωποι του ΠΑΣΥΞΕ και του ΣΤΕΚ σε κοινό υπόμνημά τους προς την επιτροπή, με ημερομηνία 23 Νοεμβρίου 2000, αναφέρουν ότι διαφωνούν με τις πρόνοιες του υπό αναφορά νομοσχεδίου που δίνει εξουσία στον Οργανισμό με εγκύκλιες οδηγίες του να καθορίζει με γενικό και απόλυτο τρόπο θέματα που αφορούν τα ξενοδοχεία, όπως είναι η επίπλωση και ο εξοπλισμός των μονάδων, χωρίς ο ΚΟΤ να έχει τους κατάλληλους μηχανισμούς ή ειδικούς για το σκοπό αυτό και ιδιαίτερα για θέματα για τα οποία εφαρμόζονται υποκειμενικά κριτήρια. Στο ίδιο υπόμνημα εκφράζεται επίσης διαφωνία με την αόριστη και γενική εισήγηση του νομοσχεδίου αυτού για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του διοικητικού συμβουλίου στο Γενικό Διευθυντή ή σε άλλους λειτουργούς του ΚΟΤ, εισήγηση που κατά την άποψη του ΠΑΣΥΞΕ και του ΣΤΕΚ εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την ξενοδοχειακή βιομηχανία.

Με τις πρόνοιες του υπό αναφορά νομοσχεδίου και των υπό αναφορά κανονισμών

συμφώνησαν όλοι οι άλλοι παρευρισκόμενοι.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου και των υπό αναφορά κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή:

1. την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό έχει τελικά διαμορφωθεί με την προσθήκη σε αυτό πρόνοιας, έτσι που ο ΚΟΤ, πριν από την έκδοση εγκύκλιων οδηγιών για θέματα προσφερόμενων υπηρεσιών και ανέσεων σε ξενοδοχεία, να συνεννοείται με τους αρμόδιους επαγγελματικούς συνδέσμους, όπως ήταν η εισήγηση του ΚΟΤ.

2. την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών όπως κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία. Ταυτόχρονα η επιτροπή επιθυμεί να τονίσει προς τους αρμόδιους φορείς την πρόθεσή της να παρακολουθεί την εφαρμογή στην πράξη των τροπολογιών που προτείνονται και να επανέλθει, αν το κρίνει αναγκαίο.

 

12 Δεκεμβρίου 2000

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων