Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Κέντρων Ενηλίκων Κανονισμοί του 2000»

Παρόντες:

Αβραάμ Αντωνίου, πρόεδρος

Λία Γεωργιάδη

Αριστοφάνης Γεωργίου

Νίκος Πιττοκοπίτης

Ανδρέας Παρισινός

Ανδρέας Φιλίππου

Στέλιος Γερασίμου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελέτησε τους υπό αναφορά κανονισμούς σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 7 Δεκεμβρίου 2000. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς και του Παγκύπριου Συμβουλίου Ευημερίας. Οι εκπρόσωποι της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ευημερίας Ηλικιωμένων, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν παρευρέθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Με τους υπό αναφορά κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 9 του περί Κέντρων Ενηλίκων Νόμου, σκοπείται η θέσπιση κανονισμών για τα κέντρα ενηλίκων, τα οποία λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις της βασικής νομοθεσίας και παρέχουν σε ενήλικες, κατά τη διάρκεια της μέρας, φροντίδα, προστασία, απασχόληση, ψυχαγωγία, φαγητό, καθώς και άλλες υπηρεσίες.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με τους προτεινόμενους κανονισμούς ρυθμίζονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Ο τύπος της αίτησης για εγγραφή και έκδοση πιστοποιητικού του κέντρου.

2. Τα απαιτούμενα προσόντα του προσωπικού του κέντρου.

3. Ο έλεγχος της καταλληλότητας των υποστατικών του κέντρου.

4. Η απαιτούμενη επίπλωση και ο απαιτούμενος εξοπλισμός του κέντρου.

5. Η αναλογία του εσωτερικού χώρου του κέντρου προς κάθε ένοικο, καθώς και το επίπεδο των υπηρεσιών και διευκολύνσεων που πρέπει να παρέχονται στους ενοίκους.

6. Το είδος και η έκταση των παρεχόμενων από το κέντρο υπηρεσιών.

7. Η αναλογία του αριθμού του προσωπικού του κέντρου προς τον αριθμό των ενοίκων.

Οι εκπρόσωποι του Παγκύπριου Συμβουλίου Ευημερίας συμφώνησαν με τις πρόνοιες των υπό συζήτηση κανονισμών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

12 Δεκεμβρίου 2000

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων