Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) (Αρ. 6) Νόμος του 2000»

Παρόντες:

Καίτη Κληρίδη, αναπλ. πρόεδρος

Μάρκος Κυπριανού

Ρίκκος Ερωτοκρίτου

Δημήτρης Ηλιάδης

Γιαννάκης Αγαπίου

 

Αριστοφάνης Γεωργίου

Μη μέλη της επιτροπής:

Χριστόδουλος Βενιαμίν

Γιώργος Χριστοφίδης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 7 Δεκεμβρίου 2000. Στη συνεδρία αυτή κλήθηκε και παρευρέθηκε εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα, ώστε να καλυφθεί το κενό που έχει διαπιστωθεί στην αντιμετώπιση του φαινομένου της διγαμίας, που κάτω από ορισμένες συνθήκες, όταν διαπράττεται στο εξωτερικό, μένει ατιμώρητη.

Σύμφωνα με την αιτιολογική και εισηγητική έκθεση που συνοδεύουν το υπό αναφορά νομοσχέδιο, η προτεινόμενη τροποποίηση αποσκοπεί στην αποτροπή και/ή περιορισμό του φαινομένου αυτού, το οποίο τον τελευταίο καιρό παρουσιάζει έξαρση.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου, γι’ αυτό ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, αφού προηγουμένως τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2000».

11 Δεκεμβρίου 2000

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων