Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για την πρόταση νόμου που τιτλοφορείται «Ο περί της Διαδικασίας Πρόσληψης Έκτακτων Υπαλλήλων στη Δημόσια και Εκπαιδευτική Υπηρεσία (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2000»

Παρόντες:

Μάρκος Κυπριανού, πρόεδρος 
Νίκος Μουσιούττας 
Τάσσος Παπαδόπουλος 
Ισίδωρος Μακρίδης 
Χρίστος Ρότσας 
Πρόδρομος Προδρόμου 
Παναγιώτης Δημητρίου

Κίκης Καζαμίας 
Αβραάμ Αντωνίου 
Ανδρέας Φιλίππου 
Γιώργος Λιλλήκας 
Τάκης Χατζηδημητρίου 
Δώρος Θεοδώρου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε αυθημερόν την πιο πάνω πρόταση νόμου, που κατατέθηκε στη συνεδρίαση της ολομέλειας της 7ης Δεκεμβρίου 2000 και κηρύχθηκε επείγουσα.

Σκοπός της πρότασης νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας για τη διαδικασία πρόσληψης έκτακτων υπαλλήλων στη δημόσια και εκπαιδευτική υπηρεσία, έτσι που να δοθεί η δυνατότητα νέας παράτασης της υπηρεσίας έκτακτου προσωπικού που ήδη υπηρετεί στη δημόσια υπηρεσία.

Η υπηρεσία των υπαλλήλων αυτών έχει επανειλημμένα παραταθεί έπειτα από τροποποιήσεις της σχετικής νομοθεσίας, με στόχο να δοθεί ο χρόνος να επιλυθούν διάφορα διοικητικά και νομικά προβλήματα, ώστε να δημιουργηθούν και να πληρωθούν μόνιμες θέσεις οι οποίες να καλύπτουν τις ανάγκες της δημόσιας υπηρεσίας.

Επειδή οι λόγοι για τους οποίους έχουν δοθεί οι παρατάσεις αυτές δεν έχουν μέχρι στιγμής εκλείψει, ενώ επίκειται λήξη της τελευταίας παράτασης που δόθηκε στις υπηρεσίες των υπαλλήλων αυτών, κρίνεται σκόπιμο να μετακινηθεί στην 31η Δεκεμβρίου του 2001 η προβλεπόμενη στο νόμο ημερομηνία, μέχρι την οποία μπορεί να παραταθεί η υπηρεσία των υπαλλήλων αυτών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού υπό το φως των πιο πάνω υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της υπό συζήτηση πρότασης νόμου, γι’ αυτό και εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή της σε νόμο.

 

7 Δεκεμβρίου 2000.

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων