Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικοί) (Αρ. 5) κανονισμοί του 2000»

Παρόντες:

Νίκος Πιττοκοπίτης, πρόεδρος

Ευάγγελος Σαμμούτας

Ζαχαρίας Κουλίας

Θάσος Μιχαηλίδης

Ανδρέας Μούσκος

Γιώργος Χατζηγεωργίου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 21 Νοεμβρίου 2000. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των Υπουργείων Συγκοινωνιών και Έργων (Τμήμα Οδικών Μεταφορών) και Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (Κρατικό Αρχείο και Αστυνομία).

Με τους υπό αναφορά κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 5 του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου, τροποποιούνται οι ομότιτλοι βασικοί κανονισμοί, ώστε να παρέχεται εξουσία στον Έφορο Μηχανοκινήτων Οχημάτων να τηρεί μηχανογραφημένο αρχείο για όλα τα εγγεγραμμένα μηχανοκίνητα οχήματα καθώς και χωριστό μηχανογραφημένο αρχείο για όλα τα οχήματα που έχουν διαγραφεί και παραμένουν διαγραμμένα για χρονική περίοδο μεγαλύτερη των δέκα χρόνων.

Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη που παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής συμφώνησαν με τις τροποποιήσεις που επιφέρουν οι προτεινόμενοι κανονισμοί.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων συμφωνεί με το σκοπό και τις επιδιώξεις των εν λόγω κανονισμών και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, όπως αυτοί έχουν νομοτεχνικά διαμορφωθεί και αφού τροποποιηθεί ο τίτλος τους, ώστε να τιτλοφορούνται «Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικοί) (Αρ. 4) Κανονισμοί του 2000».

5 Δεκεμβρίου 2000

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων