Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2000»

Παρόντες:

Μάρκος Κυπριανού, πρόεδρος

Κίκης Καζαμίας

Νίκος Μουσιούττας

Αβραάμ Αντωνίου

Τάσσος Παπαδόπουλος

Γιώργος Λιλλήκας

Ισίδωρος Μακρίδης

Δώρος Θεοδώρου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της που πραγματοποιήθηκαν στις 22 Νοεμβρίου και 4 Δεκεμβρίου 2000. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής παρευρέθηκε ο Υπουργός Οικονομικών και ανώτερος λειτουργός του υπουργείου του.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η παράταση της ισχύος της νομοθεσίας για την έκτακτη εισφορά για την άμυνα μέχρι τις 30 Ιουνίου 2001.

Όπως είναι γνωστό, η ισχύς της σχετικής νομοθεσίας για την υποχρέωση καταβολής εισφοράς για την άμυνα της Δημοκρατίας λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2000.

Όπως είναι επίσης γνωστό, από την 1η Απριλίου 2000 οι φορολογικοί συντελεστές της εν λόγω εισφοράς έχουν μειωθεί, με απόφαση της Βουλής, κατά μία ποσοστιαία μονάδα, με αποτέλεσμα οι σχετικοί συντελεστές να έχουν διαμορφωθεί ως ακολούθως:

1. Μισθωτοί: 2% πάνω στις πραγματικές αποδοχές τους.

2. Εργοδότες: 2% πάνω στις πραγματικές αποδοχές των μισθωτών που εργοδοτούν.

3. Αυτοτελώς εργαζόμενοι: 2% πάνω στο πραγματικό τους εισόδημα.

4. Πρόσωπα που λαμβάνουν σύνταξη: 2% πάνω στο ποσό της σύνταξης που υπερβαίνει τις £3.000 ετησίως.

5. Πρόσωπα που κατέχουν ή ασκούν αξίωμα: 2% πάνω στο ποσό της χρηματικής αντιμισθίας ή αποζημίωσης.

6. Πρόσωπα που λαμβάνουν μερίσματα: 3% πάνω στο συνολικό ποσό μερισμάτων.

7. Πρόσωπα που λαμβάνουν ή πιστώνονται με τόκους: 3% πάνω στο συνολικό ποσό των τόκων.

8. Πρόσωπα που λαμβάνουν ενοίκια: 3% πάνω στα συνολικά ακάθαρτα ενοίκια, μειωμένα κατά ποσοστό 25%.

9. Εταιρείες που έχουν κέρδη: 3% πάνω στο συνολικό κέρδος.

10. Οργανισμοί προσώπων με/ή χωρίς νομική προσωπικότητα: 3% πάνω στο εισόδημά τους.

Σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών, μέσα στα πλαίσια της εξαγγελθείσης από την κυβέρνηση ριζικής αναδόμησης του φορολογικού συστήματος, εξετάζεται και το ενδεχόμενο κατάργησης της έκτακτης εισφοράς για την άμυνα, με ταυτόχρονη αύξηση του συντελεστή του φόρου προστιθέμενης αξίας, θέμα που αποτελεί και αντικείμενο σχετικής πρότασης νόμου, η οποία εκκρεμεί ενώπιον της Βουλής. Επειδή όμως δεν παρέχεται χρόνος για ολοκλήρωση της μελέτης του θέματος της αντικατάστασης της έκτακτης εισφοράς για την άμυνα με αύξηση του συντελεστή του ΦΠΑ, κρίνεται σκόπιμη η παράταση της ισχύος της σχετικής νομοθεσίας για έξι μήνες, δηλαδή μέχρι τις 30 Ιουνίου 2001.

Η επιτροπή στο στάδιο της μελέτης του υπό αναφορά νομοσχεδίου, αφού έλαβε υπόψη την πιο πάνω εξέλιξη, καθώς και το ενδεχόμενο, μετά την κατάθεση από την κυβέρνηση του σχεδίου για φορολογική αναδόμηση, να μην είναι δυνατό να της παρασχεθεί ο απαιτούμενος χρόνος μελέτης του όλου θέματος, ενόψει και των επικείμενων βουλευτικών εκλογών του Μαΐου του 2001, έκρινε σκόπιμο να δοθεί παράταση της ισχύος της εν λόγω νομοθεσίας για ένα χρόνο, αντί έξι μήνες, δηλαδή μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2001. Ταυτόχρονα με τη θέση αυτή, η επιτροπή διευκρινίζει ότι, εάν στο μεταξύ καταστεί δυνατό να ολοκληρωθεί η μελέτη της φορολογικής μεταρρύθμισης, θα προτείνει την κατάργηση της υπό τροποποίηση νομοθεσίας για την έκτακτη εισφορά.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, υπό το φως της πιο πάνω θέσης της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο όπως αυτό έχει διαμορφωθεί.

8 Δεκεμβρίου 2000

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων