Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για την πρόταση νόμου που τιτλοφορείται «Ο περί Προστασίας της Παραλίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000»

Παρόντες:

Νίκος Κατσουρίδης, πρόεδρος

Ζαχαρίας Κουλίας

Κίκης Γιάγκου

Δώρος Θεοδώρου

Αντώνης Καράς

Ανδρέας Φιλίππου

Λευτέρης Χριστοφόρου

 

Στέλιος Στυλιανού

Μη μέλη της επιτροπής:

Στάθης Κιττής

Γιώργος Χριστοφίδης

Μάριος Ματσάκης

 

Η πιο πάνω πρόταση νόμου, που κατατέθηκε στη Βουλή από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, μελετήθηκε σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 29 Νοεμβρίου 2000 στα πλαίσια της μελέτης νομοσχεδίων που εκκρεμούν ενώπιόν της για τροποποίηση του περί Προστασίας της Παραλίας Νόμου.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Προστασίας της Παραλίας Νόμου, ώστε να παραταθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2001 η ισχύς των αδειών για παροχή υπηρεσιών ή διευκολύνσεων που εκδόθηκαν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1993 και λήγουν την 31η Δεκεμβρίου 2000.

Η επιτροπή, συνεκτιμώντας τις απόψεις που εκφράστηκαν ενώπιόν της από τις εμπλεκόμενες πλευρές, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση της υπό συζήτηση πρότασης νόμου σε νόμο.

5 Δεκεμβρίου 2000

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων