Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 6) Νόμος του 2000»

Παρόντες:

Παναγιώτης Δημητρίου, πρόεδρος

Νίκος Κλεάνθους

Καίτη Κληρίδη

Δημήτρης Ηλιάδης

Ρίκκος Ερωτοκρίτου

 

Γιαννάκης Αγαπίου

Μη μέλη της επιτροπής:

Αριστοφάνης Γεωργίου

Γιώργος Χριστοφίδης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της που πραγματοποιήθηκαν στις 23 και 30 Νοεμβρίου 2000. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι των Υπουργείων Συγκοινωνιών και Έργων και Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως, ώστε αφενός να αυξηθεί από τρία σε πέντε χρόνια η περίοδος συσσώρευσης στην άδεια οδήγησης των βαθμών ποινής που λαμβάνονται υπόψη για στέρηση του δικαιώματος κατοχής ή απόκτησής της και αφετέρου να αυξηθεί από τρία σε πέντε χρόνια ο χρόνος παραγραφής των επιβαλλόμενων βαθμών ποινής.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο, η υπό αναφορά τροποποίηση κρίνεται αναγκαία ως ένα μέτρο για περιορισμό των συνεχώς αυξανόμενων τροχαίων αδικημάτων, ιδιαίτερα των θανατηφόρων, καθότι, όπως ισχυρίστηκαν στην επιτροπή, οι αυστηρότερες ποινές επιφέρουν ταυτόχρονα αύξηση του βαθμού συμμόρφωσης και σύνεσης και συμβάλλουν στην αποτροπή της διάπραξης του αδικήματος.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, αφού έλαβε υπόψη όλα τα στοιχεία και τις απόψεις που τέθηκαν ενώπιόν της, έκρινε ότι στο παρόν στάδιο δε δικαιολογείται η υπό αναφορά τροποποίηση, αφού η πρόνοια του νόμου της οποίας σκοπείται η τροποποίηση τίθεται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2001 και ως εκ τούτου δεν έχει αποδειχτεί από την εφαρμογή της ότι παρουσιάζει αδυναμίες. Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή κατά πλειοψηφία εισηγείται στη Βουλή την απόρριψη του υπό αναφορά νομοσχεδίου.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Δημοκρατικού Συναγερμού κ. Καίτη Κληρίδη δήλωσε ότι διαφωνεί με την πιο πάνω απόφαση της πλειοψηφίας, γιατί θεωρεί ότι οι αυστηρότερες ποινές συμβάλλουν στην αύξηση του βαθμού συμμόρφωσης και ενέχουν αποτρεπτικό χαρακτήρα, στοιχείο που αποδεικνύεται από την εμπειρία ευρωπαϊκών χωρών. Περαιτέρω, δήλωσε η ίδια, ο νόμος του οποίου σκοπείται η τροποποίηση, όταν κατατέθηκε στη Βουλή υπό μορφή νομοσχεδίου, προέβλεπε αυξημένη χρονική περίοδο συσσώρευσης των βαθμών ποινής και παραγραφής αυτών και είναι κατόπιν τροποποίησης που επέφερε η Βουλή που αυτή μειώθηκε στα τρία χρόνια.

 

5 Δεκεμβρίου 2000

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων