Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για τους κανονισμούς που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα

Παρόντες:

Νίκος Κατσουρίδης, πρόεδρος

Ζαχαρίας Κουλίας

Κίκης Γιάγκου

Δώρος Θεοδώρου

Αντώνης Καράς

Ανδρέας Φιλίππου

Λευτέρης Χριστοφόρου

 

Στέλιος Στυλιανού

Μη μέλη της επιτροπής:

Στάθης Κιττής

Γιώργος Χριστοφίδης

Μάριος Ματσάκης

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 29 Νοεμβρίου 2000. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών και εκπρόσωποι του Ταμείου Θήρας, των συνδικαλιστικών οργανώσεων του Ταμείου Θήρας και της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Με τους υπό αναφορά κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 12 του περί Ταμείου Θήρας Νόμου, σκοπείται η θέσπιση κανονισμών που να ρυθμίζουν τις απολαβές, τα επιδόματα και άλλα οικονομικά ωφελήματα, τη χορήγηση αδειών, τους διορισμούς, τις προαγωγές, την αξιολόγηση και τον πειθαρχικό κώδικα των υπαλλήλων του Ταμείου Θήρας κατά το πρότυπο των όσων ισχύουν στη δημόσια υπηρεσία.

Όλες οι πλευρές που κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή συμφώνησαν με τις πρόνοιες των υπό αναφορά κανονισμών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό συζήτηση κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

4 Δεκεμβρίου 2000

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Οι περί Ταμείου Θήρας (Απολαβές, Επιδόματα και Άλλα Οικονομικά Ωφελήματα των Υπαλλήλων του Ταμείου Θήρας) Κανονισμοί του 2000.

2. Οι περί Ταμείου Θήρας (Χορήγηση Αδειών) Κανονισμοί του 2000.

3. Οι περί Ταμείου Θήρας (Γενικοί) Κανονισμοί του 2000.

4. Οι περί Ταμείου Θήρας (Αξιολόγηση Υπαλλήλων) Κανονισμοί του 2000.

5. Οι περί Ταμείου Θήρας (Πειθαρχικός Κώδικας) Κανονισμοί του 2000.

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων