Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Προσφορών του Δημοσίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000»

Παρόντες:

Χρήστος Πουργουρίδης, πρόεδρος

Τάκης Χατζηγεωργίου

Στέλιος Γερασίμου

Ζαχαρίας Κουλίας

Αριστοφάνης Γεωργίου

Νίκος Κλεάνθους

Κίκης Γιάγκου

Ηλίας Μυριάνθους

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών εξέτασε το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε πέντε συνεδρίες της που πραγματοποιήθηκαν στις 9 Μαρτίου, 13 Απριλίου, 9 και 23 Νοεμβρίου και 7 Δεκεμβρίου 2000. Στα πλαίσια της εξέτασης του νομοσχεδίου κλήθηκαν και παρέστησαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς επίσης και ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής αντιπροσωπίας για την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Γενικός Λογιστής και η Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας και εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και του Γραφείου Προγραμματισμού.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται, στη μορφή που αυτός κατατέθηκε αρχικά στη Βουλή, είναι η τροποποίηση του νόμου για τις δημόσιες προσφορές, ώστε να εξαιρεθούν από τις πρόνοιές του οι συμβάσεις παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών όλων των εμπειρογνωμόνων που σχετίζονται με θέματα εναρμόνισης με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και όχι μόνο όσων μετακαλούνται από το εξωτερικό, όπως ισχύει σήμερα, καθώς και οι συμβάσεις υπηρεσιών προς το γραφείο του επικεφαλής της διαπραγματευτικής αντιπροσωπίας για την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εφόσον υπάρχουν οι αναγκαίες για το σκοπό αυτό πιστώσεις.

Το Υπουργείο Οικονομικών, με επιστολή του προς τη Βουλή, ημερομηνίας 29 Μαρτίου 2000, εισηγήθηκε τη διαφοροποίηση του υπό αναφορά νομοσχεδίου με την απάλειψη από αυτό του μέρους του που αφορά το γραφείο του επικεφαλής της διαπραγματευτικής αντιπροσωπίας.

Όπως είναι γνωστό, πριν από δύο χρόνια η Βουλή ενέκρινε τροπολογία στη βασική νομοθεσία για τις δημόσιες προσφορές, ώστε για την περίοδο που λήγει στις 10 Δεκεμβρίου 2000 να εξαιρούνται από τις πρόνοιές της οι συμβάσεις παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών από εμπειρογνώμονες που μετακαλούνται από το εξωτερικό και σχετίζονται με θέματα εναρμόνισης της κυπριακής νομοθεσίας, εφόσον το συνολικό ποσό της δαπάνης δεν ξεπερνά τις πεντακόσιες χιλιάδες λίρες και για κάθε συγκεκριμένη σύμβαση τις πενήντα χιλιάδες λίρες. Σε αντίθετη περίπτωση απαιτείται η έγκριση της Βουλής.

Με βάση γραπτά στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από το Γραφείο Προγραμματισμού, μέχρι το Μάρτιο του 2000 η συνολική δαπάνη για μίσθωση τέτοιων υπηρεσιών ανήλθε γύρω στις ενενήντα εννέα χιλιάδες λίρες.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα κατατέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε κατά πλειοψηφία των μελών της να εισηγηθεί στη Βουλή την παράταση της ισχύουσας ρύθμισης για τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών που σχετίζονται με την εναρμόνιση μέχρι το τέλος του τρέχοντος χρόνου, δηλαδή μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2000, για να της παρασχεθεί ο αναγκαίος χρόνος να επανεξετάσει στο μεταξύ το όλο θέμα και να επανέλθει με τις τελικές της θέσεις.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος δήλωσαν ότι η κοινοβουλευτική τους ομάδα θα τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του όλου θέματος στην ολομέλεια.

 

7 Δεκεμβρίου 2000

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων