Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για την απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων που εξουσιοδοτεί τη διενέργεια δαπάνης από το Κεφάλαιο 21.04.3 - Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων - Άρθρο 93 829 - Δευτερεύοντα Οδικά Σχέδια του Προϋπολογισμού του 2000

Παρόντες:

Μάρκος Κυπριανού, πρόεδρος

Αβραάμ Αντωνίου

Νίκος Μουσιούττας

Γιώργος Λιλλήκας

Ισίδωρος Μακρίδης

Τάκης Χατζηδημητρίου

Χρίστος Ρότσας

Δώρος Θεοδώρου

Πρόδρομος Προδρόμου

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 20 Νοεμβρίου 2000, μελέτησε σχετική επιστολή του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, με ημερομηνία 8 Νοεμβρίου 2000, με την οποία ζητείται από τη Βουλή των Αντιπροσώπων η αποδέσμευση πιστώσεων συνολικού ύψους £325,675 από το Κεφάλαιο 21.04.3 - Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων - Άρθρο 93 829 του Προϋπολογισμού του 2000, το οποίο αφορά δευτερεύοντα οδικά σχέδια.

Όπως είναι γνωστό, με βάση σχετική σημείωση που έχει περιληφθεί στον κρατικό προϋπολογισμό, ουδεμία δαπάνη διενεργείται από το εν λόγω άρθρο για δευτερεύοντα οδικά σχέδια, χωρίς να ληφθεί εκ των προτέρων η εξουσιοδότηση της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Σύμφωνα με την αναφερθείσα επιστολή, ζητείται η αποδέσμευση του πιο πάνω αναφερόμενου ποσού για την κάλυψη των δαπανών που απαιτούνται για την εκτέλεση των δευτερευόντων οδικών σχεδίων που αναφέρονται σε σχετικό σημείωμα του αρμόδιου υπουργείου, το οποίο έχει κατατεθεί στο αρχείο της Βουλής και βρίσκεται στη διάθεση κάθε μέλους του σώματος.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, με βάση τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιόν της, συμφωνεί με την αποδέσμευση του πιο πάνω κονδυλίου για τη διενέργεια των σχετικών δαπανών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση της σχετικής απόφασης, με την οποία παρέχεται η εξουσιοδότηση της Βουλής για τη διενέργεια των εν λόγω δαπανών, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται.

 

22 Νοεμβρίου 2000

 

Απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων

ΕΠΕΙΔΗ, σύμφωνα με ειδική διάταξη του περί Προϋπολογισμού Νόμου του 2000 [Νόμος Αριθμός 4(ΙΙ) του 2000], καμιά δαπάνη δεν μπορεί να διενεργηθεί από το Κεφάλαιο 21.04.3 - Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων - Άρθρο 93 829 - Δευτερεύοντα Οδικά Σχέδια, χωρίς την εκ των προτέρων εξουσιοδότηση της Βουλής των Αντιπροσώπων.

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ το καθ’ ύλην αρμόδιο υπουργείο, ενεργώντας με βάση την πιο πάνω ειδική διάταξη, ζήτησε την αποδέσμευση διάφορων ποσών συνολικού ύψους £325.675 από το Κεφάλαιο 21.04.3 - Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων - Άρθρο 93 829 - Δευτερεύοντα Οδικά Σχέδια, για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά σε σχετική επιστολή του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων με αριθμό φακέλου Υ.Σ.Ε 14/99 και ημερομηνία 8 Νοεμβρίου 2000.

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, ύστερα από σχετική ενημέρωσή της, δεν έχει οποιαδήποτε ένσταση στην αποδέσμευση του πιο πάνω ποσού χρημάτων.

Για όλους αυτούς τους λόγους η Βουλή των Αντιπροσώπων με την απόφασή της αυτή εγκρίνει την αποδέσμευση του πιο πάνω ποσού για τη διενέργεια της απαιτούμενης δαπάνης.

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων