Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού Νόμος του 2000»

Παρόντες:

Μάρκος Κυπριανού, πρόεδρος

Αβραάμ Αντωνίου

Νίκος Μουσιούττας

Γιώργος Λιλλήκας

Ισίδωρος Μακρίδης

Τάκης Χατζηδημητρίου

Χρίστος Ρότσας

Δώρος Θεοδώρου

Πρόδρομος Προδρόμου

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 20 Νοεμβρίου 2000.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η έγκριση πληρωμής από το ταμείο του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού ποσού ύψους £208,000 και η διάθεσή του για την παραχώρηση αυξήσεων στους μισθούς των υπαλλήλων του Οργανισμού, καθώς και για τη δημιουργία μιας θέσης Λειτουργού μάρκετινγκ στην κυπριακή πρεσβεία του Δουβλίνου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, μέσα στα πλαίσια ανανέωσης της συλλογικής σύμβασης με τις ενδιαφερόμενες συντεχνίες για τα έτη 1998-2000 συμφωνήθηκε να παραχωρηθούν στους υπαλλήλους του οργανισμού οι πιο κάτω μισθολογικές αυξήσεις:

α. Από 1.1.1999 1% επί των βασικών μισθών της 31/12/1998 με ελάχιστο ποσό βασικής αύξησης £2,25 το μήνα.

β. Από 1.1.2000 2% επί των βασικών μισθών της 31/12/99 με ελάχιστο ποσό βασικής αύξησης £4,50 το μήνα.

Περαιτέρω και αναφορικά με τη δημιουργία μιας θέσης Λειτουργού μάρκετινγκ στην κυπριακή πρεσβεία του Δουβλίνου, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία η δημιουργία της εν λόγω θέσης κρίνεται αναγκαία εξαιτίας του γεγονότος ότι το τουριστικό ρεύμα από την Ιρλανδία παρουσίασε σχετική αύξηση κατά τα τελευταία δύο χρόνια. Συγκεκριμένα από 20,140 το 1997 αυξήθηκε στις 31,130 το 1999 (αύξηση 49,7%), ενώ η ανοδική τάση συνεχίζεται και το 2000 με αύξηση 12% κατά τους πρώτους επτά μήνες του χρόνου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού υιοθετεί τους σκοπούς διάθεσης της ζητούμενης συμπληρωματικής πίστωσης και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο.

 

22 Νοεμβρίου 2000

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων