Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού των Δανειστικών Επιτρόπων Νόμος (Αρ. 1) του 2000»

Παρόντες:

Μάρκος Κυπριανού, πρόεδρος

Αβραάμ Αντωνίου

Νίκος Μουσιούττας

Γιώργος Λιλλήκας

Ισίδωρος Μακρίδης

Τάκης Χατζηδημητρίου

Χρίστος Ρότσας

Δώρος Θεοδώρου

Πρόδρομος Προδρόμου

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 20 Νοεμβρίου 2000.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η έγκριση πληρωμής από το ταμείο των Δανειστικών Επιτρόπων ποσού ύψους £4,7 εκατομμυρίων και η διάθεσή του για τη δανειοδότηση του Οργανισμού Γεωργικής Ασφάλισης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, ο Οργανισμός Γεωργικής Ασφάλισης αντιμετωπίζει και φέτος ουσιαστικό πρόβλημα ανταπόκρισης στις οικονομικές του υποχρεώσεις προς τους ασφαλισμένους γεωργούς. Το πρόβλημα βιωσιμότητας του οργανισμού αναμένεται να λυθεί μεσοπρόθεσμα με τη σταδιακή εφαρμογή των εισηγήσεων της σχετικής αναλογιστικής μελέτης, η οποία έχει γίνει για λογαριασμό του οργανισμού. Επειδή το αποθεματικό του οργανισμού φθάνει μόλις τα £5,6 εκατομμύρια, εξαιτίας του γεγονότος ότι έχει εξαντληθεί κατά τη διετία 1997-1998 λόγω ασυνήθιστα εκτεταμένων ζημιών και δεδομένου ότι οι οικονομικές υποχρεώσεις του ανέρχονται στα £10,3 εκατομμύρια, ο οργανισμός για να μπορέσει να ανταποκριθεί θα χρειαστεί επιπλέον ποσό της τάξης των £4,7 εκατομμυρίων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού υιοθετεί τους σκοπούς διάθεσης της ζητούμενης συμπληρωματικής πίστωσης, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο.

 

22 Νοεμβρίου 2000

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων