Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που αναφέρεται ως «Ο περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2000»

Παρόντες:

Μάρκος Κυπριανού, πρόεδρος

Αβραάμ Αντωνίου

Νίκος Μουσιούττας

Γιώργος Λιλλήκας

Ισίδωρος Μακρίδης

Τάκης Χατζηδημητρίου

Χρίστος Ρότσας

Δώρος Θεοδώρου

Πρόδρομος Προδρόμου

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 20 Νοεμβρίου 2000.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Νόμου, ώστε ο όρος “πολύτεκνη οικογένεια” για τους σκοπούς του νόμου αυτού να διευρυνθεί και να είναι η οικογένεια που έχει τέσσερα ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα αντί έξι που ισχύει σήμερα.

Όπως είναι γνωστό, μέσα στα πλαίσια της παροχής οικονομικής αρωγής στους πολύτεκνους, έχει ήδη παραχωρηθεί, με ανάλογη τροποποίηση στον περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεων Νόμο, το δικαίωμα σε πολύτεκνες οικογένειες που έχουν τέσσερα, αντί έξι ή περισσότερα όπως ίσχυε παλαιότερα τέκνα, να απαλλάσσονται από την καταβολή δασμού και φόρου κατανάλωσης πάνω σε επιβατικά οχήματα που μπορούν να μεταφέρουν έντεκα έως δώδεκα πρόσωπα περιλαμβανομένου του οδηγού.

Υπό το φως των πιο πάνω η προτεινόμενη με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο τροποποίηση κρίνεται απαραίτητη, ώστε να καταστεί δυνατή η παραχώρηση από την Αρχή Αδειών άδειας οδικής χρήσης ιδιωτικού λεωφορείου πολύτεκνης οικογένειας και σε οικογένεια με τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα, πράγμα που με βάση την ισχύουσα ως τώρα νομοθεσία δεν ήταν δυνατό, αφού μπορούσε να παραχωρηθεί μόνο σε πολύτεκνες οικογένειες με έξι και περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού υιοθετεί τους σκοπούς του υπό αναφορά νομοσχεδίου και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000».

 

22 Νοεμβρίου 2000

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων