Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Εγγυήσεως της Χρηματοδοτήσεως του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης (Κυρωτικός) Νόμος του 2000»

Παρόντες:

Μάρκος Κυπριανού, πρόεδρος

Αβραάμ Αντωνίου

Νίκος Μουσιούττας

Γιώργος Λιλλήκας

Ισίδωρος Μακρίδης

Τάκης Χατζηδημητρίου

Χρίστος Ρότσας

Δώρος Θεοδώρου

Πρόδρομος Προδρόμου

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 20 Νοεμβρίου 2000.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η κύρωση της συμφωνίας για παροχή κυβερνητικής εγγύησης στον Κυπριακό Οργανισμό Αναπτύξεως Γης για την έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους £3 εκατομμυρίων, το οποίο θα εξασφαλιστεί με την έκδοση και διάθεση χρεογράφων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης, μέσα στα πλαίσια των προγραμμάτων του, κτίζει κατοικίες και διαχωρίζει οικόπεδα τα οποία διαθέτει σε προσιτές τιμές και με ευνοϊκούς όρους σε δικαιούχες οικογένειες. Για τη χρηματοδότηση μέρους των αναπτυξιακών του προγραμμάτων ο οργανισμός έχει ήδη περιλάβει στον προϋπολογισμό του για το έτος 2000 πρόνοια για τη σύναψη δανείου ύψους £3 εκατομμυρίων, το προϊόν του οποίου θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση αγοράς γης, καθώς και για τη χρηματοδότηση μέρους των δαπανών ανέγερσης κατοικιών/διαμερισμάτων και το διαχωρισμό οικοπέδων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού υιοθετεί τους σκοπούς του υπό αναφορά νομοσχεδίου και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του για την κατά νόμο κύρωση της συμφωνίας που αναφέρεται σε αυτό.

 

22 Νοεμβρίου 2000

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων