Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για την απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων που εξουσιοδοτεί τη διενέργεια δαπάνης από το Κεφάλαιο 21.01.2 - Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων - Άρθρο 04 631 - Δικαιώματα Εμπειρογνωμόνων για Ετοιμασία Μελετών του Προϋπολογισμού του 2000

Παρόντες:

Μάρκος Κυπριανού, πρόεδρος

Τάκης Χατζηδημητρίου

Νίκος Μουσιούττας

Δώρος Θεοδώρου

Τάσσος Παπαδόπουλος

 

Ισίδωρος Μακρίδης

Μη μέλη της επιτροπής:

Χρίστος Ρότσας

Μάριος Ματσάκης

Παναγιώτης Δημητρίου

Ζαχαρίας Κουλίας

Κίκης Καζαμίας

Ανδρούλα Βασιλείου

Αβραάμ Αντωνίου

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 13 Νοεμβρίου 2000, μελέτησε σχετική επιστολή του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, με ημερομηνία 2 Νοεμβρίου 2000, με την οποία ζητείται από τη Βουλή των Αντιπροσώπων η αποδέσμευση πιστώσεων ύψους £9.520 από το Κεφάλαιο 21.01.2 - Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων - Άρθρο 04 631 του Προϋπολογισμού του 2000, το οποίο αφορά δικαιώματα εμπειρογνωμόνων για ετοιμασία μελετών.

Όπως είναι γνωστό, με βάση σχετική σημείωση που έχει περιληφθεί στον κρατικό προϋπολογισμό, ουδεμία δαπάνη διενεργείται από το σχετικό άρθρο αναφορικά με δικαιώματα εμπειρογνωμόνων για ετοιμασία μελετών χωρίς προηγούμενη έγκριση της Βουλής των Αντιπροσώπων, αφού προηγηθεί σχετική ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, ζητείται η αποδέσμευση κονδυλίου ύψους £9.520, το οποίο θα διατεθεί ως αμοιβή του οίκου “Cyprus Bureau of Shipping” για τη διεξαγωγή εξέτασης της αντοχής πλοίων με κυπριακή σημαία, καθώς επίσης και για τη διεξαγωγή έρευνας για τη συνεισφορά της κυπριακής εμπορικής ναυτιλίας στην οικονομία της Κύπρου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, υπό το φως των στοιχείων που κατατέθηκαν ενώπιόν της, συμφωνεί με την αποδέσμευση του πιο πάνω κονδυλίου για τη διενέργεια της απαιτούμενης δαπάνης, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση της σχετικής απόφασης, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται.

20 Νοεμβρίου 2000

 

Απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων

ΕΠΕΙΔΗ, σύμφωνα με ειδική διάταξη του περί Προϋπολογισμού Νόμου του 2000 (Νόμος Αριθμός 4(ΙΙ) του 2000), καμιά δαπάνη δεν μπορεί να διενεργηθεί από το Κεφάλαιο 21.01.2 - Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων - Άρθρο 04 631 - Δικαιώματα Εμπειρογνωμόνων για Ετοιμασία Μελετών του Προϋπολογισμού του 2000, χωρίς την προηγούμενη έγκριση της Βουλής των Αντιπροσώπων, ύστερα από σχετική ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού.

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ το καθ’ ύλην αρμόδιο υπουργείο, ενεργώντας με βάση την πιο πάνω ειδική διάταξη, ζήτησε την αποδέσμευση ποσού ύψους £9.520 από το Κεφάλαιο 21.01.2 - Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων - Άρθρο 04 631 - Δικαιώματα Εμπειρογνωμόνων για Ετοιμασία Μελετών του Προϋπολογισμού του 2000, για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στην επιστολή του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, με αριθμό φακέλου Υ.Σ.Ε. 92/85, 83/97/5 και ημερομηνία 2 Νοεμβρίου 2000.

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, ύστερα από σχετική ενημέρωσή της, δεν έχει οποιαδήποτε ένσταση στην αποδέσμευση του πιο πάνω ποσού χρημάτων.

Για όλους αυτούς τους λόγους η Βουλή των Αντιπροσώπων με την απόφασή της αυτή εγκρίνει την αποδέσμευση του εν λόγω ποσού για τη διενέργεια της πιο πάνω ζητούμενης δαπάνης.

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων