Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για την απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων που εξουσιοδοτεί τη διενέργεια δαπάνης από το Κεφάλαιο 12.02.3 - Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος - Άρθρο 24 909 - Δευτερεύοντα Έργα Αγροτογεωργικής Ανάπτυξης του Προϋπολογισμού του 2000

Παρόντες:

Μάρκος Κυπριανού, πρόεδρος

Τάκης Χατζηδημητρίου

Νίκος Μουσιούττας

Δώρος Θεοδώρου

Τάσσος Παπαδόπουλος

 

Ισίδωρος Μακρίδης

Μη μέλη της επιτροπής:

Χρίστος Ρότσας

Μάριος Ματσάκης

Παναγιώτης Δημητρίου

Ζαχαρίας Κουλίας

Κίκης Καζαμίας

Ανδρούλα Βασιλείου

Αβραάμ Αντωνίου

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 13 Νοεμβρίου 2000, μελέτησε σχετική επιστολή του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, με ημερομηνία την 31η Οκτωβρίου 2000, με την οποία ζητείται από τη Βουλή των Αντιπροσώπων η αποδέσμευση πιστώσεων συνολικού ύψους £17.000 από το Κεφάλαιο 12.02.3 - Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος - Άρθρο 24 909 -Δευτερεύοντα Έργα Αγροτογεωργικής Ανάπτυξης του Προϋπολογισμού του 2000.

Όπως είναι γνωστό, με βάση σχετική σημείωση που έχει περιληφθεί στον κρατικό προϋπολογισμό, καμιά δαπάνη δε διενεργείται από το σχετικό άρθρο, χωρίς να ληφθεί εκ των προτέρων η εξουσιοδότηση της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Σύμφωνα με τη σχετική επιστολή, ζητείται η αποδέσμευση κονδυλίων συνολικού ύψους £17.000 για την εκτέλεση διάφορων έργων που θα προωθηθούν στα πλαίσια της παραχώρησης οικονομικής βοήθειας σε κοινότητες για δευτερεύοντα έργα αγροτογεωργικής ανάπτυξης.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, με βάση τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιόν της, συμφωνεί με την αποδέσμευση των σχετικών κονδυλίων για τη διενέργεια των σχετικών δαπανών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση της σχετικής απόφασης, με την οποία παρέχεται η εξουσιοδότηση της Βουλής για τη διενέργεια των εν λόγω δαπανών, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται.

 

20 Νοεμβρίου 2000

 

Απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων

ΕΠΕΙΔΗ, σύμφωνα με ειδική διάταξη του περί Προϋπολογισμού Νόμου του 2000 (Νόμος Αριθμός 4(ΙΙ) του 2000), καμιά δαπάνη δεν μπορεί να διενεργηθεί από το Κεφάλαιο 12.02.3 - Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος - Άρθρο 24 909 - Δευτερεύοντα Έργα Αγροτογεωργικής Ανάπτυξης χωρίς την εκ των προτέρων εξουσιοδότηση της Βουλής των Αντιπροσώπων.

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ το καθ’ ύλην αρμόδιο υπουργείο, ενεργώντας με βάση την πιο πάνω ειδική διάταξη, ζήτησε την αποδέσμευση διάφορων ποσών συνολικού ύψους £17.000 από το Κεφάλαιο 12.02.3 - Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος - Άρθρο 24 909 - Δευτερεύοντα Έργα Αγροτογεωργικής Ανάπτυξης, για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στη σχετική επιστολή του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, με αριθμό φακέλου 189/94/7 και με ημερομηνία την 31η Οκτωβρίου 2000.

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, ύστερα από σχετική ενημέρωσή της, δεν έχει οποιαδήποτε ένσταση για την αποδέσμευση του πιο πάνω ποσού χρημάτων.

Για όλους αυτούς τους λόγους η Βουλή των Αντιπροσώπων με την απόφασή της αυτή εγκρίνει την αποδέσμευση του πιο πάνω ζητούμενου ποσού για τη διενέργεια των ζητούμενων δαπανών.

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων