Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ. 9) του 2000»

Παρόντες:

Μάρκος Κυπριανού, πρόεδρος

Χρίστος Μαυροκορδάτος

Νίκος Μουσιούττας

Γιώργος Λιλλήκας

Τάσσος Παπαδόπουλος

Τάκης Χατζηδημητρίου

Ισίδωρος Μακρίδης

Δώρος Θεοδώρου

Χρίστος Ρότσας

 

Πρόδρομος Προδρόμου

Μη μέλη της επιτροπής:

Παναγιώτης Δημητρίου

Ρίκκος Ερωτοκρίτου

Κίκης Καζαμίας

Ανδρούλα Βασιλείου

Αβραάμ Αντωνίου

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο, το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή στις 26 Οκτωβρίου 2000 και κηρύχθηκε επείγον αυθημερόν.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου, ώστε να παραταθεί η θητεία των μελών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που διορίστηκαν στις 28 Απριλίου 2000, η οποία λήγει στις 27 Οκτωβρίου 2000, για περίοδο ακόμη ενός έτους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, τα μέλη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, των οποίων η θητεία λήγει στις 27 Οκτωβρίου 2000, είχαν διοριστεί για περίοδο έξι μόνο μηνών, με την προοπτική ότι στο μεταξύ θα γινόταν κατορθωτή η προώθηση νέου θεσμικού πλαισίου για τη σύσταση, οργάνωση και λειτουργία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Με βάση την προσέγγιση αυτή, θα έπρεπε η περίοδος διορισμού των εν λόγω μελών να ήταν σύντομη, ώστε να υπάρχει η ευχέρεια εφαρμογής των προνοιών του νέου θεσμικού πλαισίου για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σε σχέση με τον τρόπο και χρόνο του διορισμού των μελών της.

Επειδή, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η τελική διαμόρφωση του νομοσχεδίου για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς συνεχίζεται και βρίσκεται σε τελικό στάδιο, για να μπορέσει αυτή να συνεχίσει απρόσκοπτα το έργο της μέχρι την κατάθεση στη Βουλή και ψήφιση της σχετικής νομοθεσίας, σύμφωνα με τα πιο πάνω, κρίνεται αναγκαία στο παρόν στάδιο η ψήφιση σε νόμο του υπό συζήτηση νομοσχεδίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

 

26 Οκτωβρίου 2000

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων