Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Συμπληρωματική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2000»

Παρόντες:

Μάρκος Κυπριανού, πρόεδρος

Μη μέλη της επιτροπής:

Νίκος Μουσιούττας

Δημήτρης Συλλούρης

Τάσσος Παπαδόπουλος

Λευτέρης Χριστοφόρου

Ισίδωρος Μακρίδης

Ευάγγελος Σαμμούτας

Πρόδρομος Προδρόμου

Αριστοφάνης Γεωργίου

Παναγιώτης Δημητρίου

Κώστας Παπακώστας

Κίκης Καζαμίας

Κυριάκος Τυρίμος

Χρίστος Μαυροκορδάτος

Στάθης Κιττής

Τάκης Χατζηδημητρίου

Μάριος Ματσάκης

Δώρος Θεοδώρου

Ζαχαρίας Κουλίας

 

Ανδρέας Φιλίππου

 

Γιώργος Χριστοφίδης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού συνήλθε σε συνεδρία που πραγματοποιήθηκε την 31η Ιουλίου 2000 και επανεξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο. Στη συνεδρίαση αυτή παρευρέθηκαν ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας, ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών, ο πρόεδρος του Συμβουλίου και ο διευθυντής του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ), ο πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η Έφορος Εταιρειών και Επίσημος Παραλήπτης, καθώς και εκπρόσωποι του ΚΕΒΕ, της ΟΕΒ, του Παγκύπριου Συνδέσμου Επενδυτών Χρηματιστηριακών Αξιών (ΠΑΣΕΧΑ), του Συνδέσμου Δημόσιων Εταιρειών Κύπρου, του Συνδέσμου Χρηματιστών Κύπρου και του Συνδέσμου Επενδυτικών Εταιρειών.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου, ώστε να ρυθμιστεί ο θεσμός της προσφοράς προς το κοινό διά δημόσιας πρόσκλησης τίτλων δημόσιων εταιρειών, οι οποίοι πρόκειται να εισαχθούν στο ΧΑΚ. Περαιτέρω, με το ίδιο νομοσχέδιο επιφέρεται αριθμός αναγκαίων τροποποιήσεων στην ισχύουσα νομοθεσία.

Ειδικότερα, με το προτεινόμενο νομοσχέδιο προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

- Η αύξηση του ποσού των ελάχιστων καθαρών κεφαλαίων που πρέπει να διαθέτουν οι χρηματιστές.

- Η ενίσχυση των εξουσιών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ώστε να έχει δικαίωμα προς συλλογή πληροφοριών, είσοδο και έρευνα αναφορικά με εταιρείες, μέλη του συμβουλίου τους ή οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα εισπράττουν χρηματικά ποσά ή ανταλλάγματα για την απόκτηση τίτλων εταιρείας, με την προοπτική ή την υπόσχεση ή αφού έχει ανακοινωθεί πρόθεση της εταιρείας για εισαγωγή στο χρηματιστήριο.

Όπως είναι γνωστό, για το υπό αναφορά νομοσχέδιο η επιτροπή είχε υποβάλει προς την ολομέλεια του σώματος έκθεση, με την οποία, κατά πλειοψηφία των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, του Δημοκρατικού Κόμματος και του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών, εισηγήθηκε την ψήφισή του σε νόμο.

Όπως είναι επίσης γνωστό, το κυριότερο σημείο του υπό αναφορά νομοσχεδίου, το οποίο απασχόλησε ιδιαίτερα την επιτροπή, είναι ο καθορισμός του ποσοστού των τίτλων που μια εταιρεία πρέπει να διαθέσει στο κοινό, όταν αποφασίσει να προχωρήσει σε δημόσια πρόσκληση για τη διάθεση αριθμού τίτλων της, οι οποίοι θα εισαχθούν στο ΧΑΚ. Σύμφωνα με την επίσημη θέση του Υπουργείου Οικονομικών, το ποσοστό τίτλων, το οποίο θα διατίθεται με δημόσια πρόσκληση, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον το τριάντα τοις εκατόν (30%) του υπό έκδοση κεφαλαίου κατά την περίοδο που αρχίζει τους τελευταίους δώδεκα μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης για εισαγωγή των τίτλων στο χρηματιστήριο μέχρι την ημερομηνία έναρξης της διαπραγμάτευσής τους και των οποίων η συνολική αξία με βάση την τιμή έκδοσής τους θα πρέπει να είναι τουλάχιστον διακόσιες πενήντα χιλιάδες λίρες.

Ύστερα από τη διαπίστωση εκ μέρους διάφορων πλευρών ότι η ρύθμιση των ελάχιστων ποσοστών προσφοράς τίτλων στο κοινό, όταν εκδότης αποφασίσει να προσφέρει τίτλους του με δημόσια πρόσκληση, χρήζει περαιτέρω μελέτης, ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, αποφασίστηκε η αναβολή της συζήτησης του όλου θέματος σε εύθετο χρόνο.

Υπό το φως της επανεξέτασης του όλου ζητήματος, η επιτροπή, κατά πλειοψηφία των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού, ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Κόμματος, αποφάσισε να προχωρήσει σε διαμόρφωση νέου κειμένου σχεδίου νόμου, έτσι που να γίνει κλιμάκωση των ποσοστών των τίτλων που θα προσφέρονται προς το κοινό με δημόσια πρόσκληση, ανάλογη με το ύψος της κεφαλαιουχικής βάσης του εκδότη.

Επισυνάπτοντας νέο κατάλληλα διαμορφωμένο κείμενο σχεδίου νόμου σύμφωνα με τα πιο πάνω, η επιτροπή εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ. 7) Νόμος του 2000».

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί του θέματος κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος.

 

2 Αυγούστου 2000

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων