Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2000»

Παρόντες:

Νίκος Κατσουρίδης, πρόεδρος

Στάθης Κιττής

Χριστόδουλος Βενιαμίν

Μάριος Ματσάκης

Κίκης Γιάγκου

Ζαχαρίας Κουλίας

Αντώνης Καράς

Δώρος Θεοδώρου

Λευτέρης Χριστοφόρου

Μη μέλη της επιτροπής:

Στέλιος Στυλιανού

Γιώργος Χριστοφίδης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 8 Νοεμβρίου 2000. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, της Ένωσης Δήμων Κύπρου, της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου και εκπρόσωποι του ΕΤΕΚ.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, ώστε κατά την υποβολή αίτησης για εξασφάλιση άδειας οικοδομής να απαιτείται η υποβολή μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών σχεδίων και μελετών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών, στόχος της προτεινόμενης ρύθμισης είναι η διασφάλιση της ασφάλειας των μηχανολογικών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων στις οικοδομές, γι’ αυτό και προτείνεται η παροχή εξουσίας στις αρμόδιες αρχές να επιβάλλουν τους αναγκαίους όρους για την ασφάλεια των εν λόγω εγκαταστάσεων κατά τη χορήγηση άδειας οικοδομής. Για το θέμα αυτό το Υπουργείο Εσωτερικών άρχισε την επεξεργασία των σχετικών κανονισμών, μετά την ολοκλήρωση της οποίας αυτοί θα κατατεθούν στη Βουλή για έγκριση.

Όλες οι πλευρές που κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή συμφώνησαν με τις πρόνοιες του υπό αναφορά νομοσχεδίου. Παράλληλα, οι εκπρόσωποι της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου υποστήριξαν πως η προτεινόμενη ρύθμιση δεν πρέπει να τυγχάνει εφαρμογής στις απλές οικοδομές, για να μη δημιουργείται καθυστέρηση. Για το ίδιο θέμα οι εκπρόσωποι της Ένωσης Δήμων Κύπρου υποστήριξαν πως παράλληλα με την τροποποίηση που προτείνεται θα έπρεπε να είχαν κατατεθεί στη Βουλή και οι σχετικοί κανονισμοί, για να μελετηθούν ταυτόχρονα από την επιτροπή.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

 

14 Νοεμβρίου 2000

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων