Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για την πρόταση νόμου που τιτλοφορείται «Ο περί Τέκνων (Συγγένεια και Νομική Υπόσταση) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1999»

Παρόντες:

Καίτη Κληρίδου, αναπλ. πρόεδρος Χριστόδουλος Βενιαμίν
Ρίκκος Ερωτοκρίτου Μάρκος Κυπριανού
Γιαννάκης Αγαπίου Δημήτρης Ηλιάδης
Αριστοφάνης Γεωργίου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε από το μέλος της βουλευτή του Δημοκρατικού Κόμματος κ. Μάρκο Κυπριανού, σε δύο συνεδρίες της που πραγματοποιήθηκαν στις 4 Νοεμβρίου 1999 και στις 9 Νοεμβρίου 2000. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.

Σκοπός της υπό αναφορά πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας περί Τέκνων (Συγγένεια και Νομική Υπόσταση), ώστε να προβλεφθεί ότι δεν μπορεί να προσβληθεί δικαστικά η πατρότητα τέκνου, όταν η σύλληψη επιτεύχθηκε με σπέρμα δότη κατόπιν συγκατάθεσης του ίδιου του συζύγου.

Ο καταθέσας την πρόταση νόμου βουλευτής, μέλος της επιτροπής, κ. Μάρκος Κυπριανού τόνισε ότι παρ’ όλο που το θέμα που πραγματεύεται το υπό συζήτηση σχέδιο νόμου θα πρέπει να αντιμετωπιστεί στα πλαίσια μιας ολοκληρωμένης νομοθεσίας, εντούτοις η ύπαρξη κενού που δημιουργεί προβλήματα, κυρίως κληρονομικής φύσεως, δικαιολογεί την ψήφιση της υπό αναφορά πρότασης νόμου η οποία και θα αποτελέσει το έναυσμα για την υιοθέτηση πλήρους σχετικής νομοθεσίας.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας δήλωσε ότι, προτού τοποθετηθεί επί του θέματος, θα ήθελε να μελετήσει την ισχύουσα σε άλλες χώρες σχετική νομοθεσία.

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως δήλωσε ότι συμφωνεί με το περιεχόμενο της υπό αναφορά πρότασης νόμου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, παρά τις αρχικές επιφυλάξεις που είχαν διατυπωθεί επί του θέματος κατά την πρώτη συνεδρία της, κρίνοντας ότι η ψήφιση της υπό αναφορά πρότασης νόμου θα αποτελέσει την αρχή για μια ολοκληρωμένη νομοθεσία, ομόφωνα εισηγείται την ψήφισή της σε νόμο, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος της ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Τέκνων (Συγγένεια και Νομική Υπόσταση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000».

14 Νοεμβρίου 2000

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων