Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών - Θέση Τεχνικού (Μηχανολογίας/Ηλεκτρολογίας) (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2000»

Παρόντες:

Καίτη Κληρίδου, αναπλ. πρόεδρος Χριστόδουλος Βενιαμίν
Ρίκκος Ερωτοκρίτου Μάρκος Κυπριανού
Γιαννάκης Αγαπίου Δημήτρης Ηλιάδης
Αριστοφάνης Γεωργίου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 9 Νοεμβρίου 2000. Στη συνεδρία αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι των Υπουργείων Οικονομικών και Συγκοινωνιών και Έργων. Οι εκπρόσωποι της ΠΑΣΥΔΥ, παρ’ όλο που κλήθηκαν, λόγω κωλύματος δεν παρευρέθηκαν, διαβίβασαν όμως τη θέση τους στην επιτροπή.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, που εκδίδονται με βάση τα άρθρα 27 και 87 της νομοθεσίας για τη δημόσια υπηρεσία, είναι ο καθορισμός νέων σχεδίων υπηρεσίας για τη θέση Τεχνικού Μηχανολογίας/Ηλεκτρολογίας στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Οικονομικών, με το νέο σχέδιο υπηρεσίας διαφοροποιούνται και αναβαθμίζονται, σε σχέση με το υφιστάμενο σχέδιο υπηρεσίας, τα απαιτούμενα προσόντα για τη διεκδίκηση της θέσης.

Ειδικότερα, το υφιστάμενο σχέδιο υπηρεσίας καθορίζει ως προσόντα για τη διεκδίκηση της θέσης το δίπλωμα του Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου ή ισότιμο προσόν στη μηχανολογία ή ηλεκτρολογία ή ηλεκτρονική μηχανική ή απολυτήριο αναγνωρισμένης σχολής μέσης τεχνικής ή γενικής εκπαίδευσης σε συγκεκριμένες ειδικότητες.

Με το υπό αναφορά σχέδιο υπηρεσίας αναβαθμίζονται τα προσόντα που απαιτούνται για διεκδίκηση της θέσης και περιορίζονται στην κατοχή του διπλώματος ΑΤΙ ή ισότιμου προσόντος στη μηχανολογία, ηλεκτρολογία ή ηλεκτρονική μηχανική, ή απολυτηρίου αναγνωρισμένης σχολής μέσης τεχνικής εκπαίδευσης στις πιο πάνω ειδικότητες και τριετής τουλάχιστον πείρα σχετική με τα καθήκοντα στην οικεία ειδικότητα.

Η ανάγκη αλλαγής του εν λόγω σχεδίου υπηρεσίας, όπως διευκρίνισαν οι ίδιοι εκπρόσωποι, προέκυψε μετά τη διαπίστωση από το αρμόδιο τμήμα ότι λόγω του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας επιτρέπεται η διεκδίκηση της θέσης από κατόχους απολυτηρίου σχολών μέσης εκπαίδευσης, με αποτέλεσμα το τμήμα να στελεχώνεται με προσωπικό το οποίο δεν έχει τις απαραίτητες γνώσεις για να μπορεί να αντεπεξέλθει στα καθήκοντα της θέσης.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι στη συνεδρία της επιτροπής καθώς και οι εκπρόσωποι της ΠΑΣΥΔΥ, οι οποίοι διαβίβασαν τη θέση τους στην επιτροπή, συμφώνησαν με τους υπό αναφορά κανονισμούς.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών, όπως κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία.

Παράλληλα, όμως, η επιτροπή επισημαίνει την ανάγκη δημιουργίας, το ταχύτερο δυνατό, ξεχωριστής δομής ανέλιξης στη δημόσια υπηρεσία των αποφοίτων του ΑΤΙ από αυτή των αποφοίτων των σχολών μέσης εκπαίδευσης.

 

14 Νοεμβρίου 2000

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων