Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000»

Παρόντες:

Δημήτρης Συλλούρης, πρόεδρος Κίκης Καζαμίας
Ανδρέας Μούσκος Χρίστος Μαυροκορδάτος
Κώστας Κωνσταντίνου Στάθης Κιττής

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας εξέτασε το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 9 Νοεμβρίου 2000. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρέστησαν εκπρόσωποι των Υπουργείων Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, καθώς και του διοικητικού συμβουλίου και της διεύθυνσης της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ). Εκπρόσωποι του γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας δεν παρέστησαν στις εργασίες της επιτροπής, παρά το γεγονός ότι προσκλήθηκαν για το σκοπό αυτό, όμως διαβίβασαν στην επιτροπή τη συμφωνία τους με τις τροπολογίες που προτείνονται.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση της νομοθεσίας για την ανάπτυξη ηλεκτρισμού, ώστε να καταστεί δυνατή η διεύρυνση των εξουσιών της ΑΗΚ πέραν του παραδοσιακού της ρόλου που αφορά την παραγωγή και προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας.

Ειδικότερα με το νόμο που προτείνεται παρέχεται η δυνατότητα στην ΑΗΚ, με την έγκριση του αρμόδιου υπουργού, να δραστηριοποιείται σε τομείς που στοχεύουν στην εκμετάλλευση και ανάπτυξη των περιουσιακών της στοιχείων, των τεχνικών της δυνατοτήτων, των εγκαταστάσεων, των υπηρεσιών και της τεχνογνωσίας της.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους των αρμόδιων υπουργείων, η τροπολογία που προτείνεται κατέστη αναγκαία ύστερα από την ανάθεση από το Υπουργικό Συμβούλιο στην Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου της διεξαγωγής τεχνοοικονομικής μελέτης για κατασκευή μονάδας αφαλάτωσης στο Βασιλικό.

Με τις τροπολογίες που προτείνονται συμφώνησαν όλοι οι παριστάμενοι.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

 

14 Νοεμβρίου 2000

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων