Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού (Συμπληρωματική Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2000»

Παρόντες:

Δημήτρης Συλλούρης, πρόεδρος Κίκης Καζαμίας
Ανδρέας Μούσκος Χρίστος Μαυροκορδάτος
Κώστας Κωνσταντίνου Στάθης Κιττής

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας εξέτασε τους υπό αναφορά κανονισμούς σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 9 Νοεμβρίου 2000. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρέστησαν εκπρόσωποι των Υπουργείων Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και Οικονομικών (Υπηρεσία Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού), καθώς και του ΚΟΤ. Στις εργασίες της επιτροπής δεν προσήλθαν εκπρόσωποι της συντεχνίας του προσωπικού του ΚΟΤ και της ΕΥΚΟΤ, παρά το γεγονός ότι προσκλήθηκαν για το σκοπό αυτό.

Με τους υπό αναφορά κανονισμούς, που εκδίδονται με βάση τα άρθρα 7 και 21 της νομοθεσίας για την ίδρυση και λειτουργία του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού, σκοπείται η τροποποίηση του σχεδίου συμπληρωματικής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης του ΚΟΤ που ισχύει από το 1994, για να συνάδει με τα σύγχρονα δεδομένα και τις σύγχρονες απαιτήσεις.

Με τις πρόνοιες των υπό αναφορά κανονισμών συμφώνησαν όλοι οι παριστάμενοι.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά κανονισμών, γι’ αυτό ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, όπως αυτοί έχουν νομοτεχνικά διαμορφωθεί.

Με την ευκαιρία αυτή, η επιτροπή διαβιβάζει παράκληση προς την Υπηρεσία Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών όπως προωθήσει ενιαίο σχέδιο συντάξεων και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για όλο το φάσμα των υπαλλήλων της δημόσιας υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων και των ημικρατικών οργανισμών.

 

14 Νοεμβρίου 2000

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων