Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Ενοποιήσεως και Αναδιανομής Αγροτικών Κτημάτων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2000»

Παρόντες:

Χρίστος Μαυροκορδάτος, πρόεδρος Στέλιος Γερασίμου
Γιώργος Χατζηγεωργίου Νίκος Πιττοκοπίτης
Ευάγγελος Σαμμούτας Ηλίας Μυριάνθους

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρίασή της που πραγματοποιήθηκε στις 9 Νοεμβρίου 2000. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Τμήματος Αναδασμού του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Εσωτερικών και των αγροτικών οργανώσεων ΕΚΑ και Παναγροτικός Σύνδεσμος.

Oι εκπρόσωποι της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου και των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ και Αγροτική, παρ’ όλο που προσκλήθηκαν, δεν παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 45 της νομοθεσίας περί Ενοποιήσεως και Αναδιανομής Αγροτικών Κτημάτων, είναι η τροποποίηση των ομότιτλων κανονισμών, ώστε αυτοί να συνάδουν με τις διατάξεις των τροποποιήσεων που επήλθαν το 1997 στην πιο πάνω νομοθεσία.

Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη που παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής συμφώνησαν με τις τροποποιήσεις που επιφέρουν οι κανονισμοί.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, αφού επέφερε σ’ αυτούς τις αναγκαίες νομοτεχνικές διορθώσεις, συμφωνεί με το σκοπό και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά κανονισμών και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, όπως αυτοί έχουν τελικά διαμορφωθεί.

 

  13 Νοεμβρίου 2000

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων